หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตท. 6 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน และแพร่ (9 มี.ค. 2555)
สตท.6 นำโดย นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ.สตท.6 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพระราชดำริฯ ในพื้นที่จ.น่าน และจ.แพร่
สตส. น่าน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปีฯ บ้านไสล จังหวัดน่าน (9 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หน.สตส.น่าน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลอง
สตท. 8 จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์ภาคเกษตร (9 มี.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์ภาคเกษตร สำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 77 สหกรณ์ รวม 82 คน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ปีที่ 60 (9 มี.ค. 2555)
ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดให้มีพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดให้มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และพิธีมอบเกียรติบัตรดีเด่นระดับภาค เพื่อเชิดชูคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติงาน
กรมตรวจฯ จัดประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน/การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (9 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
สตท.9 จัดโครงการ "อธิบดีพบสหกรณ์ดี ๆ ทำบัญชีเป็นปัจจุบัน” (17 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "อธิบดีพบสหกรณ์ดี ๆ ทำบัญชีเป็นปัจจุบัน”ร่วมกับ ผู้แทนจากสหกรณ์ 22 แห่ง
อตส. ตรวจเยี่ยม สตท.9 พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (17 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สหกรณ์ดีๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พบอธิบดีฯ เพื่อพัฒนางานบัญชีด้วย IT ร่วมกัน (17 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "สหกรณ์ดี ๆ พบอธิบดีฯ เพื่อพัฒนางานบัญชีด้วย IT ร่วมกัน"
สตส.อุทัยธานี ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (สาขาบัญชีฟาร์ม) ระดับประเทศ ปี 2554 (17 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ลงพื้นที่ ณ ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
สตส.ระยอง เปิดคลินิกบัญชี แนะวิธีนำข้อมูลทางบัญชีบริหารจัดการสหกรณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (17 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง เปิดบริการคลินิกบัญชีให้คำปรึกษาด้านการเงินการบัญชี แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด
เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ จ.อุดรธานี (14 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท. 5 นายสันติ ปัตติยะ หน.สตส.อุดรธานี และข้าราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ
กตส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแนวทางและกลยุทธ์บริหารงานตามนโยบายปี 2555 (14 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
สตส. ลำพูน เปิดคลินิกบัญชี ให้คำแนะนำด้านการเงินและการบัญชี แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด (14 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 สตส.ลำพูน นำโดยนางพัทธนันท์ พันธุ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เปิดคลินิกบัญชี ให้บริการคำปรึกษาแนะนำด้านการเงินและการบัญชี แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
ผู้บริหาร กตส.ศึกษาดูงาน "สหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จำกัด” สหกรณ์ต้นแบบที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (14 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 นายประสพสิน แม้นทิม และนางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตร เมืองลพบุรี จำกัด
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จติดตาม ความก้าวหน้าโครงการในพระราชดำริ จ.ตาก (10 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก นำโดยนางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หน.สตส.ตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.นครสวรรค์ส่งเสริมการใช้บัญชีในโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว (10 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 นางไพรินทร์ เจริญทวีทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยพนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมต้อนรับ ดร.อภิชาติ พรศรีหดุลยชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ
ที่ปรึกษา กตส. และคณะ ตรวจเยี่ยม สตส.สุรินทร์ เตรียมคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2554 (10 ก.พ. 2555)
นายทรงชัย บัวทรัพย์ ที่ปรึกษากรมตรวจฯ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมสตส.สุรินทร์ เพื่อคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2554 โดยมี นางสาววารุณี วุฒิสาร หัวหน้าสำนักงานฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน
สตส.สุรินทร์ เปิดคลินิกบัญชีช่วยสหกรณ์เข้มแข็งเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกได้ (10 ก.พ. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ นำโดย นางสาววารุณี วุฒิสาร หัวหน้าสำนักงานฯ เปิดโครงการคลินิกบัญชี โดยเชิญคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ จำกัด
สตส.มุกดาหาร มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ (10 ก.พ. 2555)
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 นางสุธินี เจริญพร หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ติดตาม การบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชี ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการในพระราชดำริ จ.ชุมพร (27 ม.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 นางกฤษณา กฤษณวรรณ ผู้อำนวยการสตท.8 นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อำนวยการสตท.3 และนายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสตส.ชุมพร เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]