หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส. พังงา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Sport Day) (2 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา นำโดย นายไตรรงค์ สมเชื้อ หน.สตส.พังงา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Sport Day) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย
สตส. ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (2 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 24 เม.ย.56 สตส.ตราด นำโดย นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล หน.สตส.ตราด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี
สตส.สุรินทร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ (30 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 สตส.สุรินทร์ นำโดย นางอมรรัตน์ เอกอนันต์วงศ์ หน.สตส. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
สตส. มหาสารคาม ร่วมบูรณาการถ่ายทอดความรู้ด้านการบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน (30 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 สตส.มหาสารคาม นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมบูรณาการถ่ายทอดความรู้ด้านการบันทึกบัญชี แก่เกษตรกรทั่วไป โดยมี อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ร่วมให้ความรู้
สตท.6 และ สตส.พิษณุโลก ร่วมต้อนรับนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรฯ ในโอกาสเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จ.พิษณุโลก (30 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ.สตท.6 ร่วมต้อนรับ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.กษ.ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สตส.ปราจีนบุรี ให้บริการสอนแนะการทำบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (30 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 สตส.ปราจีนบุรี นำโดยนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยมีนายอรุณ พุมเพรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
สตท. 8 จัดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส (30 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ร่วมทำกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
สตส.ชัยภูมิ ร่วมบูรณาการโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ปี 2556 (24 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 23 เม.ย.56 สตส.ชัยภูมิ นำโดย นางสาวฐาริกา ใจสว่าง นวตบ.ชำนาญการ ร่วมบูรณาการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ปี 56 โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชี
สตส.ชัยภูมิ จัดประชุมกำหนดสหกรณ์เป้าหมายเพื่อฟื้นฟูการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ (22 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 สตส.ชัยภูมิ นำโดยนางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เป้าหมายมีความเข้าใจถึงแนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟูชั้นคุณภาพ
สตส.เพชรบุรี สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2556 (22 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 17 – 19 เมษายน 2556 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางชุติมา เชาวลิต ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.เพชรบุรี จัดทำแผนความต้องการปัจจัยการผลิตตามโครงการพัฒนาฯ พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชี
สตท.7 จัดประชุมสัมมนา "การพัฒนางานให้มีคุณภาพ” (22 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 18 – 19 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดการประชุมสัมมนา "การพัฒนางานให้มีคุณภาพ” โดยมี นางสาววรรณา โชติโยธิน ผอ.สตท. 7 เป็นประธาน และเป็นวิทยากร
สตส.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม 5 ส. เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (22 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
สตส.นนทบุรี ร่วมกับหน่วยงาน กษ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือข้อราชการ (สภากาแฟ) (11 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 สตส.นนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน
สตท.8 และ สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "วันเกษตรควนพัง” (11 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.กษ เป็นประธานเปิดงาน "วันเกษตรควนพัง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 โดยมี นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี ผอ.สตท.8 พร้อมด้วยข้าราชการ ฯลฯ ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหาร กตส. เข้าแสดงความยินดี รมว.กษ. ในโอกาสรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี (11 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.กษ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สอนแนะการจัดทำบัญชี เพิ่มทักษะความรู้ด้านการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (11 เม.ย. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
สตท.6 ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กตส. ดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมระบบสินค้า ณ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด จ.แพร่ (11 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. – 2 เม.ย.56 นางอาภรณ์ ยอดธรรมผอ.สตท.6 นำทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมระบบสินค้า
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดินหน้าโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ มุ่งบริหารจัดการกลุ่ม ให้มีความเข้มแข็ง สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ (3 เม.ย. 2556)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ยะลา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด (3 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายด้านการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
สตส.อุดรธานี เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองแบบครบวงจร (3 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 นายโอฬาร พิทักษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองแบบครบวงจร โดยมี นางสาวจารุวรรณ มาลาศรี หน.สตส.อุดรธานี เข้าร่วมงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]