หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.เพชรบุรี จัดประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน Road Map ปีงบประมาณ 2559 (12 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) ณ ห้องประชุมสตส.เพชรบุรี
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 1/2559 (12 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท. 7 ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 เป็นประธาน
สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการตามรอยพ่อ ขับเคลื่อนวาระเมืองลุงพอเพียงเฉลิมพระเกียรติในหลวงฯ (12 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สตส.พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธาน
สตส.หนองคาย ให้ความรู้ด้านบัญชีผ่านรายการวิทยุ "เพื่อชีวิตเกษตรกร" (12 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายทรงพล พันธเดช เจ้าหน้าที่ระบบงาน คอมพิวเตอร์ สตส.หนองคาย ได้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินรายการวิทยุ "เพื่อชีวิตเกษตรกร" ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 08.30 - 09.00 น. เพื่อเเจ้งข่าวสารและภารกิจของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
อตส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558 (30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ สู่มาตรฐานสากล
สตส.หนองคาย จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด 2558 (30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด 2558
สตส.ภูเก็ต จัดประชุมโครงการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีฯ (30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุม "โครงการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
สตส.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic working papers : EWP) (30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน 2558 สตส.ร้อยเอ็ด นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
สตท.5 และ สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานสัมมนาและแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (30 ก.ย. 2558)
สตส.อุดรธานี เฝ้า ฯ รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 (11 ก.ย. 2558)
กตส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลสัมปีงบประมาณ 2558 และการบริหารจัดการเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2559” (11 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (11 ก.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หน.สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
สตท.4 จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ หลักสูตรการทำตะกร้าชื่นใจ (11 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นางนิตยา พลประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
สตส.ตราด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด (11 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด โดยผู้สอบบัญชี ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมและชี้แจงงบการเงิน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
กตส. ร่วมพิธีมอบดอกไม้อำลา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (10 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมพิธีมอบดอกไม้แก่ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง
สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.6 (10 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 ครั้งที่ 9/2558 ประเดือนสิงหาคม 2558
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีเลิศ ด้านการเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง (9 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส.พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เคหสถานวนาลี จำกัด (9 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์เคหสถานวนาลี จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี
สตส.เพชรบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง จำกัด (7 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นางชุติมา เชาวลิต นวตบ.จากสตส.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยมี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นประธาน
อตส.ร่วมพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (อ.ต.ก.สุวรรณภูมิ) "ผู้บริโภคสุขใจ เกษตรกรไทยยั่งยืน” (7 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รมว.กษ.เป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อ.ต.ก.สุวรรณภูมิ "ผู้บริโภคสุขใจ เกษตรกรไทยยั่งยืน”โดยมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ ร่วมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]