หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เตรียมจัดงานใหญ่ ครบรอบ ๖๑ ปีแห่งการสถาปนา ชูแนวคิด "บัญชีมีคุณภาพ โปร่งใส ก้าวไกลสู่อาเซียน” (6 มี.ค. 2556)
นายวิจักร อากัปกริยา อตส. เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะครบรอบวันสถาปนา ปีที่ ๖๑ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ นี้ กรมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ ภายใต้ชื่องาน "บัญชีมีคุณภาพ โปร่งใส ก้าวไกลสู่อาเซียน” หรือ 61st Year of Quality
ที่ปรึกษา รมช.กษ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ จ.ตรัง (4 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นายทวี สุระบาล ที่ปรึกษารมช.กษ. พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในพื้นที่จังหวัดตรั
สตส.ตาก จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ (Sport Day) (1 มี.ค. 2556)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก นำโดย นายวันชัย แสงนาค หัวหน้าสตส.ตาก จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (Sport Day) เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์
สตส.แพร่ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (1 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 สตส.แพร่ นำโดยนางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวังฟ่อนวิทยาตำบลหัวเมือง จ.แพร่
สตส.นนทบุรี พัฒนาความรู้ด้านการเงินการบัญชี แก่คณะกรรมการสหกรณ์ตั้งใหม่ (1 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 22 ก.พ.56 สตส.นนทบุรี นำโดย น.ส.เฉลารัตน์ กองเมือง หน.สตส.นนทบุรี จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชี ในหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน”แก่คณะกรรมการสอ.กลุ่ม เอส คิว ไอ จำกัด
สตส.ลพบุรี จัดอบรมบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนนักเรียน (1 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 สตส.ลพบุรี ร่วมบูรณาการกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี จัดอบรมหลักสูตรบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน
สตส.อุดรธานี ลงพื้นที่พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม (1 มี.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 56 สตส.อุดรธานี พร้อมด้วยนายพันธุ์ชัย วัฒนชัย ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สตส.ลำปาง ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555 (28 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาววัชรี เรืองจิระขจร ผอ.สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555 รอบที่สอง ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
สตส.กระบี่ ร่วมต้อนรับ รมช.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานด้านการเก็บรักษายาง จ.กระบี่ (28 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.กษ. พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานด้านการเก็บรักษายาง โดยมี นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าฯ นางสาวอัจจิมา พิณแช่ม หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ
สตส.อุดรธานี บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอกุดจับ ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ปี 2556 (22 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 สตส.อุดรธานี บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอกุดจับ ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ปี 2556 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยทางสตส.อุดรธานี จัดสอนแนะให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี
สตท.6 ร่วมกับมูลนิธิฮันส์ ไซเดล จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (22 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 สตท.6 บูรณาการร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ ไซเดล ประเทศเยอรมัน จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” โดยมี รองศาสตราจารย์เปรม บุญเรือง ผู้แทนมูลนิธิฮันส์ ไซเดล เป็นประธาน
รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานด้านการเก็บรักษายาง จ.ศรีสะเกษ (22 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.กษ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเก็บรักษายาง โดยมี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าฯ นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ
สตท.8 จัดอบรมหลักสูตร มาตรฐานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไทย (22 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2556 สตท. 8 จัดอบรมหลักสูตร มาตรฐานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไทย สำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยมี นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าฯ เป็นประธานเปิดการอบรม
สตท. 6 จัดประชุมซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานด้าน IT (22 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สตส.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม Sport Day (22 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย (Sport Day) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดใส่ใจสุขภาพของตนเอง เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สตท.6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) แก่ สตส.อุตรดิตถ์ (22 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2556 สตท. 6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้สามารถใช้บริการโปรแกรมระบบบัญชีและฝึกทักษะพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กตส. ให้การต้อนรับผู้แทนจากศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาชนบทกระทรวงเกษตรและป่าไม้ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน (22 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้แทนจากศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาชนบทแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ รวมทั้งข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีนายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ
สตส.ชุมพร เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเปิดโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด (19 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สตส.ชุมพร นำโดย นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง หน.สตส.ชุมพร เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเปิดโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
สตท.9 ร่วมกับ สตส.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์ในพื้นที่ จ.สตูล (19 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2556 สตท.9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท. 9 ร่วมกับสตส.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูล
สตท. 9 จัดประชุม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน” ในพื้นที่จังหวัดสตูล (19 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท.9 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]