หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส. ประชุมหารือแนวทางการจัดทำ MOU ระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รตส. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับการศึกษาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าการเกษตรและระบบการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดศรีสะเกษ (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กตส.จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6” (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6” เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ณ ห้องฝึกอบรม 404
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดศรีสะเกษ (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กตส.จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6” (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6” เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ณ ห้องฝึกอบรม 404
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สบ.คอลเซ็นเตอร์ภูเก็ต จำกัด (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.ภูเก็ต นำโดย นางสาวรักชนก เครือแพทย์ นว.ตบ.ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวแสงดาว อิ้วสู นว.ตบ.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์บริการคอลเซ็นเตอร์ภูเก็ต จำกัด
กตส. ประชุมหารือแนวทางการจัดทำ MOU ระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับ กรมอาชีวศึกษา (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รตส. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับการศึกษาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าการเกษตรและระบบการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นแปลงใหญ่
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีสู่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 2) รุ่นที่ 4 (17 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 สตส.อุทัยธานี นำโดย นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท. 1 พร้อมด้วยนางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หน.สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีสู่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 2) รุ่นที่ 4
กตส.ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์บริการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา วายืมบา จำกัด ประเทศศรีลังกา (12 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 คณะผู้นำสหกรณ์บริการท่องเที่ยวและ ทัศนศึกษา วายืมบา ลังกา จำกัด ประเทศศรีลังกา เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ
กตส. จัดประชุมเตรียมความพร้อม (ครั้งที่ 2) เพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (11 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม (ครั้งที่ 2) การประชุมดังกล่าว มีผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สตส. กาญจนบรี ร่วมจัดอบรม "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยบัญชีครัวเรือน” (11 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.กาญจนบุรี นำโดย นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จัดอบรม "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยบัญชีครัวเรือน” แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
สตส. แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ จำกัด (11 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พร้อมแนะนำการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์ให้เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี
สตส. ลำปาง ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ (11 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) จังหวัดลำปาง
สตส. ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ (9 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน
สตส. นครปฐม จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน (9 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นางเกษทิพ นันทิยกุล หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดารองผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตส. แพร่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ (9 มิ.ย. 2558)
สตส.แพร่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี โดยมี นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานสนามบ่อน้ำร้อนแม่จอก จังหวัดแพร่
สตส. ราชบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (9 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ราชบุรี นำโดย นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน
สตส. สระบุรี ร่วมงานวันเปิดตัว (KICK OFF) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสระบุรี (9 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.สระบุรี นำโดย นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังสี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมงานวันเปิดตัว (KICK OFF) โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตส.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน "โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง” (28 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่อำเภอปาย จำนวน 4 ตำบล รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ
สตส.อุทัยธานี ออกให้บริการในโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3" (28 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 สตส.อุทัยธานี ออกให้บริการด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]