หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตท. 4 ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2555 และผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ระดับภาค ประจำปี 2556 (31 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 สตท.4 นำโดย นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ ผอ.สตท. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุมสตท.4 จังหวัดอุบลราชธานี
สตท.8 เสริมความรู้ด้านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร แก่สหกรณ์นอกภาคเกษตร ขั้นพื้นฐาน (31 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 สตท.8 จัดอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับสหกรณ์นอกภาคเกษตรขั้นพื้นฐาน แก่ข้าราชการและพนักงานราชการจำนวน 38 คน โดยมี นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี ผอ.สตท.8 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สตท.8
สตส.ระยอง จัดกิจกรรมกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ (Sport Day) (31 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 สตส.ระยอง นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสตส. จัดกิจกรรมกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ (Sport Day) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
สตท.7 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จ.เชียงใหม่ (24 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง” โดยมีผู้อำนวยการสตท.7 ร่วม เฝ้าฯ รับเสด็จ
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จ.ตรัง (24 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2556 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน
สตท. 4 ร่วมต้อนรับ รมช.กษ. (24 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ ผอ.สตท.4 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในสังกัด ให้การต้อนรับ
สตท.6 จัดอบรม หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สหกรณ์ภาคเกษตรขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 (24 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 สตท.6 นำโดย นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ.สตท.6เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สหกรณ์ภาคเกษตรขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
สตส.พิจิตร จัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการในโครงการพัฒนาความรู้ด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (24 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.56 สตส.พิจิตร จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมี นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ.สตท.6 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
กตส. จัดงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 (15 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.56 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2556 (15 ม.ค. 2556)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2556 "เด็กไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 10" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556
สตส.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภาคเรียนที่ 2/2555 สหกรณ์โรงเรียน ตชด.บ้านโปร่งตะแบก พร้อมเสริมความรู้ด้านบัญชี แก่เด็กนักเรียน (14 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 สตส.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภาคเรียนที่ 2/2555 ของกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตชด.บ้านโปร่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานในสังกัดกรม สอนแนะความรู้ด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ (14 ม.ค. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.ปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี ปีงบประมาณ 2556 (11 ม.ค. 2556)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.ปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จ.ปทุมธานี จัดบริการสอนแนะความรู้ในด้านการจัดทำบัญชี ในการประชุมโครงการขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของสหกรณ์ โดยมี นายสมชัย ดอกนาค ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากร
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (11 ม.ค. 2556)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาที่ 4 คือ ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ทั้งนี้ได้เสนอชื่อ นายศักดินา นักรำ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ในเดือนมีนาคม 2556
สตส.เพชรบุรี จัดอบรมด้านบัญชีแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยทราย (11 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 7 ม.ค.56 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หน.สตส.เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รตส. ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรปี 56 (11 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 11 ม.ค.56 นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรปี 56 โดยมี นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมประชุม
สตส.นครราชสีมา จัดกิจกรรม "นำบัญชีสู่วัยใส ปันน้ำใจวันเด็กแห่งชาติ” (11 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 4 ม.ค.56 สตส.นครราชสีมา นำโดย นางสาวนิรมล แสงทอง หน.สตส.นครราชสีมา จัดกิจกรรม "นำบัญชีสู่วัยใส ปันน้ำใจวันเด็กแห่งชาติ” โดยให้บริการสอนแนะความรู้ด้านการบันทึกบัญชี
สตท.9 จัดอบรมหลักสูตร การจัดทำงบการเงิน แก่พนักงานบัญชีและกลุ่มเกษตรกร (10 ม.ค. 2556)
สตท. 9 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมีตัวแทนจากสหกรณ์ 65 แห่ง รวม 65 คน เข้าร่วมอบรม
สตส.สิงห์บุรี บริการสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการ "สมาชิกสายใยรักฯ สานสายใย ใส่ใจในบัญชี” (10 ม.ค. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี จัดอบรมโครงการพัฒนา ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำบัญชี
สตส.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมการทำบัญชี แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน รุ่นที่ 2 (10 ม.ค. 2556)
สตส.สุราษฎร์ธานี นำโดย นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานฯ จัดโครงการแนะนำการจัดทำบัญชี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำบัญชี ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]