หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเขมราฐ จำกัด จ.อุบลราชธานี (13 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเขมราฐ จำกัด โดยมี นายไสว สิงห์กล้า ประธานสหกรณ์การเกษตรเขมราฐ จำกัด พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ
สตท.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 2557” (12 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย. 56 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 2557” ของสตท. 7 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556
สพถ. จัดกิจกรรม 5 ส. (11 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย นางสาววัชรี เรืองจิระขจร ผอ.สพถ. จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม
สตส. อุดรธานี จัดกิจกรรม 5ส. เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีในองค์กร (9 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 5– 6 สิงหาคม 2556 สตส.อุดรธานี จัดกิจกรรม 5 ส.(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในพื้นที่บริเวณ ในอาคารและรอบสำนักงานฯ เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม
สตส. กาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. (9 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 สตส.กาญจนบุรี นำโดย นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุงหัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม 5 ส. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
สตส. ตาก จัดกิจกรรม 5 ส. (9 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
สตท.1 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 8/2556 (9 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 สตท. 1 นำโดย นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท.1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ครั้งที่ 8/2556 รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
สตท.6 ส่งทีมงานวิทยากรกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Full pack) จ.อุตรดิตถ์ (9 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบสหกรณ์ครบวงจร (Full pack) ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.สงขลา สอนแนะการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนในโรงเรียนขยายผล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ ในอำเภอจะนะ (3 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 สตส.สงขลา สอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนขยายผล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริฯ
สตท.8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ (3 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 21 – 26 ส.ค.56 นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี ผอ.สตท.8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.กระบี่ ร่วมจัดนิทรรศการสอนแนะความรู้ทางบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปี 2556 (3 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี โดยให้บริการสอนแนะด้านการจัดทำบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 (3 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2556 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางณิชชา รัชตทวีโภคิน นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์อัล-อามานะห์ภูเก็ต จำกัด
สตส.ลำพูน จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ด้านการทำอาหาร (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 สตส.ลำพูน นำโดย นางพัทธนันท์ พันธุ หน.สตส. พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดโครงการสวัสดิการด้านการทำอาหาร
สตส.นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 2- 4 ส.ค. 2556 สตส.นครปฐม นำโดย นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช หน.สตส. พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”
สตส.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดฯ (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 สตส.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556
สตส.ลำพูน เปิดคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 สตส.ลำพูน ร่วมเปิดคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ พระบรมโอรสสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร
กตส. จัดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 1 แก่พนักงาน ธ.ก.ส (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 29 ส.ค.56 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จัดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 1 แก่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2556 (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2556 สตส.ตาก นำโดย นายวันชัย แสงนาค หน.สตส. ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.มหาสารคาม ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวสันตุ จำกัด (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 สตส.มหาสารคาม นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หน.สตส. เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัวสันตุ จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]