หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส.จัดประชุมบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี (27 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมบูรณาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
สตส.สระบุรี สอนแนะบัญชีในโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร” ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 (27 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมสอนแนะให้ความรู้ด้านบัญชี ในหัวข้อ "บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง”
สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (16 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (16 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 สตส.อุดรธานี ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านกุดอีเฒ่า จ.อุดรธานี
สตส.พัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่3/2559 จังหวัดพัทลุง (16 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 สตส.พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยมีนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (16 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2559 สตส.ตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเปิดคลินิกบัญชี โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน
สตส.สมุทรปราการ จัดประชุมชี้แจงให้คำแนะนำโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (27 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 สตส.สมุทรปราการ นำโดยนางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมชี้แจงให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติ ทางบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ
สตส.จันทบุรี จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร (27 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สตส.จันทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 3)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 (27 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สตส.อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดภูเก็ต (18 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 และ 4 (18 เม.ย. 2559)
อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (18 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคในการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
สตท.6 จัดอบรม หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (18 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้าน IT สตท.6
สตส. หนองคาย จัดอบรมสอนแนะ "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ศพก. (12 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย จัดอบรมสอนแนะหลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย" โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพนแพง (ศพก.)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 (12 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี จำนวน 5 ศูนย์ และมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนศูนย์ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน
สตส.ตราด ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2559 (12 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สตส.ตราด นำครูบัญชีอาสาเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปีงบประมาณ 2559
สตส.ศรีสะเกษ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 (12 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2559 สตส.ศรีสะเกษ มอบหมายให้ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จำนวน 7 ราย ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย”
กตส. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2559 (11 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 กตส.จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี นายเชิญ บำรุงวงศ์ อดีตอธิบดีฯ เป็นผู้แทนกล่าวให้พรแก่ข้าราชการ ฯลฯ
สตส.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามมอบเงินอุดหนุนตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (11 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สตส.อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) มอบเงินอุดหนุนระหว่างเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญกับผู้แทน ศบกต. จำนวน 47 แห่ง รวม 78 โครงการ
สตส.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงหอยแครงแก่เกษตรกร (11 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 สตส.สมุทรปราการ นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]