หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหารือคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หวังเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน (31 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 สตส.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหารือร่วมกับ คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาชมรมให้มีความก้าวหน้าต่อไป
สตส.ขอนแก่น นำนักเรียนและครูในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทัศนศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ ณ โรงเรียนในโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง จ.สกลนคร (31 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555 สตส.ขอนแก่น จัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีและทัศนศึกษาดูงาน ให้กับคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน
สตส.ยโสธร ปลูกฝังนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ รู้และรักการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน (31 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สตส. อ่างทอง จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (31 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 สตส.อ่างทอง จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี โดยมี ครูบัญชีอาสา จำนวน 41 คน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง
ถูกจริงทุกร้าน เริ่มแล้ว..."สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ทำบัญชี ครั้งที่ 6” (31 พ.ค. 2555)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงาน"สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ทำบัญชี” ซึ่งในครั้งนี้ จัดต่อเนื่องมา เป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2555 ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูบัญชีวัยใส ในโครงการ"จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง" จังหวัดสกลนคร (24 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีฯพร้อมด้วยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท.5 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจครูบัญชีวัยใสในโครงการ "จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง"
สตส. สุรินทร์ จัดประชุม " ตรวจบัญชีพบสหกรณ์ดีๆ ทำบัญชีเป็นปัจจุบัน ” (24 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 สตส.สุรินทร์ นำโดยนางสาววรรณา โชติโยธิน ผอ.สตท.3 เป็นประธานการประชุม " ตรวจบัญชีพบสหกรณ์ดีๆ ทำบัญชีเป็นปัจจุบัน ”ตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปี 2555
สตส.แพร่ เตรียมความพร้อมครูบัญชี จ.แพร่ (24 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 สตส.แพร่ นำโดยนายวันชัย แสงนาค หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมครูบัญชีจังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ครูบัญชี โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นครูบัญชีอาสา
กตส.ชวนเลือกซื้อสินค้าวิสาหกิจชุมชน ถูก-ดี-เพราะบัญชีช่วย 31 พ.ค.- 1 มิ.ย. นี้ (24 พ.ค. 2555)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนับสนุนคนไทยใช้จ่ายอย่างประหยัดและฝึกหัดทำบัญชี เตรียมจัด"สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ทำบัญชี” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน นี้ พบกับผลไม้สดใหม่ตามฤดูกาล ฯลฯ ณ บริเวณโดยรอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น
สตส.สระแก้ว จัดประชุมแนวนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสหกรณ์ (24 พ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 สตส.สระแก้ว นำโดยนายปรีชา ทองทิพย์ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมแนวนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสหกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบการเงินการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อตส.ตรวจเยี่ยม สตส.นครปฐม พร้อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ (30 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในพื้นที่
สตส.นครปฐม ร่วมเผยแพร่ความรู้ทางบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน (30 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน"โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”เพื่อให้บริการความรู้ทางด้านบัญชี
สตส.สระแก้ว จัดประชุมแนวนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสหกรณ์ (27 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 สตส.สระแก้ว นำโดยนายปรีชา ทองทิพย์ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมแนวนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสหกรณ์ รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการเงินการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สตส.นครนายก หารือการจัดตั้งชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (27 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 สตส.นครนายก นำโดยนางสาวธนาวรรษ์ จุลกัณห์ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมการจัดตั้งชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ระดับจังหวัด พร้อมกับนำเสนอร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
อตส. ประชุมร่วมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ติดตามความก้าวหน้าการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี และการพัฒนาระบบสินค้าของร้านสหกรณ์ฯ ยังประโยชน์สู่สมาชิก (27 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธาน ในการประชุมร่วมกับร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด
สตส.ร้อยเอ็ด เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งแก่กลไกการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (27 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 สตส.ร้อยเอ็ด จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณายกร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ
สตส.อุทัยธานี เสริมประสิทธิภาพพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (27 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 สตส.อุทัยธานี นำโดยนางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม หัวหน้าสำนักงานฯ จัด"โครงการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ”เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับความรู้ ความเข้าใจ
สตท.10 จัดสัมมนาเครือข่ายครูบัญชีนำวิถีชุมชนเข้มแข็ง (27 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จัดโครงการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) โดยมีครูบัญชีดีเด่น รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น
สตส.อุทัยธานี จับมือกรมพัฒนาชุมชน สอนแนะการทำบัญชี หนุนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (27 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมงาน มหกรรมเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจฯ พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตส.ชัยภูมิ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการ (27 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดยนางสาวนิรมล แสงทอง หัวหน้าสำนักงานฯ จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการโครงการฯ โดยมีนายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]