หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รตส. พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555 ลงพื้นที่ปะเมินผลการให้คะแนน ณ สตท.6 (19 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 11 - 13 ก.พ.56 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส รตส. พร้อมคณะทำงานคัดเลือกสตส.ดีเด่น ประจำปี 2555 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาให้คะแนนการคัดเลือกสตส.ดีเด่น ณ สตท.6
รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานด้านการเก็บรักษายาง จ.อุดรธานี (19 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 56 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายวิจักร อากัปกิริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเก็บรักษายาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
สตท.6 พัฒนาความรู้แก่กรรมการสหกรณ์และพนักงานบัญชีสหกรณ์ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการบัญชี (MIS) (13 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 สตท.6 จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการบัญชี (MIS) โดยมี นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ รักษาการในตำแหน่ง นวตบ.เชี่ยวชาญ เป็นประธานการอบรม
สตส.เชียงราย ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่ จ.เชียงราย (12 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 สตส.เชียงราย นำโดย นางสาววรรณา โชติโยธิน ผอ.สตท.7 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี (12 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจฯ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง จ.นครศรีธรรมราช (12 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 11 ก.พ.56 นายวิจักร อากัปกิริยา อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในพื้นที่ สตท.8
รมช. กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดสงขลา เพื่อประชุมและศึกษาดูงานด้านการเก็บรักษายาง (12 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดสงขลา เพื่อประชุมและศึกษาดูงานด้านเก็บรักษายาง
สตท.10 จัดอบรมเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ (12 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 5 - 7 ก.พ.56 สตท.10 นำโดย นางบุญพาสน์ ทองสวัสดิ์วงศ์ ผอ.สตท.10 เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่บัญชีจากสหกรณ์ 46 สหกรณ์
สตส.ตาก จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14 / 2556 (11 ก.พ. 2556)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก นำโดย นายวันชัย แสงนาค หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 14 / 2556
สตท.6 ร่วมกับ สตส.น่าน จัดสอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร (11 ก.พ. 2556)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตท .6 นำโดย นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดอบรมสอนแนะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท Version2.2 สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร
รตส. ลงพื้นที่ประเมินสำนักงานฯ ดีเด่น ประจำปี 2555 ณ สตส.อุบลราชธานี (11 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 6 ก.พ.56 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส รตส.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปี 2555 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสตส.อุบลราชธานี
รมว.กษ. เปิดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง (11 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 8 ก.พ.56 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมต.กระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน "เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางการเกษตรให้กับเกษตรกรและประชาชน ได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการเกษตรก้าวไกล นำเกษตรไทยไปสากล”
สตส.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ขนาดใหญ่พิเศษ (8 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส รองอธิบดีกรมตรวจฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสตส.มหาสารคาม เพื่อพิจารณาคัดเลือก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปี 2555
สตท.8 ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ (5 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 สตท. 8 นำโดย นางสาวเจริญพร สายทอง รักษาการตำแหน่งฯ พร้อมด้วยนางสาวนารี แซ่เฮ่งหัวหน้าสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าฯ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ
สตส.พังงา ร่วมเปิดธนาคารต้นไม้ บ้านเก้าเจ้า (5 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 สตส.พังงา นำโดยนายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยนายทศพล เนียมทอง ครูบัญชีอาสาดีเด่นประจำปี 2555 บูรณาการงานกับธนาคารการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. จำกัด เปิดธนาคารต้นไม้ บ้านเก้าเจ้าเพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดิน น้ำฯลฯ
สตส.เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (5 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 สตส.เพชรบุรี นำโดยนางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมตามโครงการสานสัมพันธ์สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อร่วมกันนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ
สตส.ชัยภูมิ จัดอบรม หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปี 2556” (5 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 สตส.ชัยภูมิ บูรณาการงานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (ส.ป.ก.ชัยภูมิ) จัดอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมี นางวนิดา พรโสภิณ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมเสวนาในเวทีประชาคมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2556 (5 ก.พ. 2556)
เมื่อวันที่ 31 ม.ค.56 สตส.ร้อยเอ็ด นำโดย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ หน.สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรปี 2556
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จ.เชียงใหม่ (31 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมฯ พร้อมด้วย นางสาววรรณา โชติโยธิน ผอ.สตท.7 และข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการฯ
กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2556 (31 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2556 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]