หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตท.2 จัดอบรม หลักสูตร เทคนิคปฏิบัติงานสอบบัญชี แก่ สตส.สระแก้ว (13 พ.ย. 2555)
สตท. 2 นำโดย นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผอ.สตท.2 เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการ ปฎิบัติงานสอบบัญชี” แก่บุคลากรในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชี
สตส.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2.2 (12 พ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 สตส.สุราษฎร์ธานี นำโดย นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีฯ โดยมี นางสาวดวงพร สร้างบุญ เป็นวิทยากร
สตท.8 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ แก่บุคลากรในสังกัด (12 พ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นำโดย นางสาวกาญจนา ผอ.สตท.8 จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ (sport day) แก่บุคลากรในสังกัด
สตส.หนองบัวลำภู พัฒนาองค์ความรู้ครูบัญชี เพื่อพัฒนาสู่ครูบัญชีระดับมืออาชีพ (6 พ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 สตส.หนองบัวลำภู นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานฯ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ด้านบัญชี โดยมี นายสาคร ธงยันต์ ประธานชมรมอาสาสมัครเกษตรกรฯ เป็นวิทยากร
สตส.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (6 พ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพร่างกายที่ดี
สตส.ร้อยเอ็ด จัดอบรมครูบัญชีอาสา เพิ่มศักยภาพงานด้านบัญชี (6 พ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2555 สตส.ร้อยเอ็ด นำโดย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปี 2556 ให้มีทักษะในการเป็นวิทยากรที่ดี รวมทั้งกระตุ้นและติดตามประเมินผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกร
สตส.ศรีสะเกษ แนะแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสอบบัญชี (6 พ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบบัญชี มี นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
สตส.สมุทรสาคร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 พ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 สตส.สมุทรสาคร นำโดย นางสาวพิมพ์เพ็ญ ศิวสฤษดิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าฯ เพื่อแสดงเกียรติคุณด้านการสร้างคุณประโยชน์
สตส.กระบี่ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมพัฒนาเพื่อยกระดับชั้นและการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการตลาด แก่สหกรณ์การเกษตร (29 ต.ค. 2555)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.กระบี่ นำโดย นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้า สตส.กระบี่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การควบคุมภายใน ในโครงการอบรมพัฒนาเพื่อยกระดับชั้น และการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการตลาด แก่สหกรณ์การเกษตร
สตท.6 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (26 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 สตท. 6 นำโดยนางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สตส.กำแพงเพชร เพื่อติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางนครไตรตรึงษ์กำแพงเพชร จำกัด
สตส.เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สตท.7 คนใหม่ (26 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางรุจิเรข ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณา โชติโยธิน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สตท. 7
สตท.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (26 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดยนางอาภรณ์ ยอดธรร ผอ.สตท.6 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดร่วมกิจกรและก่อให้เกิดความรักสามัคคีภายในหน่วยงาน
สตส.ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม Sport Day เสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากรในสังกัด (26 ต.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด นำโดย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างการออกกำลังกาย (Sport Day) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีสุขภาพที่ดี
สตส.สุราษฏร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ครั้งที่ 1 (26 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 สตส.สุราษฎร์ธานี นำโดย นายกำสิทธ์ บัวสมุย หัวหน้าสตส.สุราษฏร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556
สตส.อำนาจเจริญ จัดอบรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs) (18 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2555 สตส.อำนาจเจริญ นำโดย นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ จัดอบรมหลักสูตร ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATs)
สตท.8 ร่วมกิจกรรมแห่หฺมฺรับบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช (18 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2555 สตท.8 เข้าร่วมงานแห่หฺมฺ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2555 โดยมี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
สตส.มหาสารคาม ร่วมประชุมชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์มหาสารคาม ครั้งที่ 4 (18 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 สตส.มหาสารคาม นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสตส.มหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์มหาสารคาม ครั้งที่ 4 โดยมี นายสะอาด ไชยรงศรี ประธานชมรมฯ เป็นประธาน
กตส. จัดประชุมหารือระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 (17 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักมาตรฐานการบัญชีฯ จัดประชุมหารือระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ที่จะต้องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การพิจารณา ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
สตส.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด (17 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 สตส.อำนาจเจริญ นำโดย นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด
ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับ อตส. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (12 ต.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ผู้แทนร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด เข้าพบนายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]