หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.สมุทรปราการ จัดโครงการทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (3 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 สตส.สมุทรปราการ นำโดยนางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมสอนแนะและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบัวโรย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
สตส. พัทลุง ร่วมจัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส ครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (3 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 สตส.พัทลุง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน โอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้าบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” ร่วมกับโรงเรียนอภยาราม
สตส.ศรีสะเกษ ติดตามการสอนแนะบัญชี ตามโครงการอบรมเกษตรกร (3 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการสอนแนะการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ตามโครงการอบรมเกษตรกร หลักสูตร ทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านวิสาหกิจ
สตส.แม่ฮ่องสอน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (26 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 สตส.แม่ฮ่องสอน นำโดย นายปัญจะ ภูมิพันธ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.นครนายก ร่วมประชุมติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2558 (26 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 นางสาวสาหร่าย ใจดี หน.สตส.นครนายก เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายฯ และการติดตามโครงการตลาดเกษตรกรของ นายธนิต อเนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรฯ เขต 3 และ เขต 12
สตท.6 ลงพื้นที่ให้บริการสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Full Pack) ในพื้นที่จังหวัดตาก (26 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2558 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท.6 ร่วมกับสตส.ตาก ลงพื้นที่ให้บริการสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรม ในพื้นที่จังหวัดตาก
สตส.นครราชสีมา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) และพัฒนาศักยภาพบุคลากร (26 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา นำโดย นายบุญเลิศ ใจดี หน.สตส.นครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุม
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ (26 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นำโดย นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หน.สตส.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวเทวีรัตน์ ไชยชาติ นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมประชุม
กตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน (16 ม.ค. 2558)
กตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก (16 ม.ค. 2558)
สตส. เชียงราย จัดชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน (16 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 สตส.เชียงราย นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บ้านท่าสาย จังหวัดเชียงราย
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (16 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายเอกชัย สหะศักดิ์มนตรี ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
สตส.จันทบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (16 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 สตส.จันทบุรี จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนโรงเรียนตชด.บ่อชะอม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 20 ราย ณ โรงอาหารโรงเรียนตชด.บ่อชะอม จังหวัดจันทบุรี
สตท. 10 จัดการอบรมและศึกษาดูงาน โครงการประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ WWR หลักสูตร "3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” (9 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2557 สตท. 10 จัดการอบรม และ ศึกษาดูงาน โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ WWR โดยได้รับเกียรติจาก นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผอ.สตท.10 เป็นประธาน
สตท.2 จัดการประชุมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2558 ระดับภาค (9 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางสาววารุณี วุฒิสาร ผอ.สตท.2 ในฐานะประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2558
สตส.ศรีสะเกษ จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่การบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (9 ม.ค. 2558)
สตส.ชลบุรี จัดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (9 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สตส.ชลบุรี นำโดย นายวุฒิภัทร ศรีนวลนัด นว.ตบ.ชำนาญการ พร้อมทีมงาน จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2558
สตส.จันทบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (9 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2557 สตส.จันทบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คืนความสุขให้เด็กไทยหัวใจเกษตร 12”พบกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี สร้างวินัยในการออมพร้อมรับของรางวัลมากมาย (6 ม.ค. 2558)
สตส.ตาก เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (30 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21–24 ธันวาคม 2557 สตส.ตาก นำโดย นายวันชัย แสงนาค หน.สตส.ตาก เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]