หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อตส. ให้สัมภาษณ์ประเด็นส่งเสริมการใช้โปรแกรมบัญชีรายบุคคล "Smart Acc” (9 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับทีมงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ซึ่งเข้าสัมภาษณ์ประเด็นการส่งเสริมการใช้โปรแกรมบัญชีรายบุคคล"Smart Acc”
สตส.จันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำบัญชีโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (8 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 สตส.จันทบุรี นำโดย นางพิศมัย หุนตระนี หน.สตส. พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำบัญชีโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีเงินออม (1 ส.ค. 2556)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ เข้าร่วมสัมมนา รวม ๑๖๔ คน
บุคลากรสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รตส. คนใหม่ (31 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางนฤมล พนาวงศ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.สตูล ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล (31 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เข้าจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปี 2556
สตท.7 จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชีภาค 7) (31 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 24-26 ก.ค.56 สตท.7 นำโดย นางสาววรรณา โชติโยธิน ผอ.สตท.7 เป็นประธานการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีภาค 7) โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จำนวน 66 คน เข้าร่วมประชุม
สตส.ขอนแก่น สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูทรัพยากรและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำเพื่อชุมชน (31 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 26 ก.ค.56 สตส.ขอนแก่น นำโดย นางวีภรณ์ บุญญานุสนธิ์ นว.ตบ.ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหน.สตส.ขอนแก่น ร่วมบูรณาการงานกับสำนักงานประมงจ.ขอนแก่น จัดโครงการสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูทรัพยากรและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำเพื่อชุมชน
สตส.นครปฐม สอนแนะความรู้ด้านการจัดทำบัญชี ในโครงการถวายความรู้เจ้าอาวาสและอบรมไวยาวัจกรจังหวัดนครปฐมประจำปี 2556 (15 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 11 - 12 ก.ค.56 สตส.นครปฐม นำโดย นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช หน.สตส.นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการถวายความรู้เจ้าอาวาสและอบรมไวยาวัจกร จ.นครปฐม ประจำปี 2556
สตส.เชียงราย สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว (15 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 ก.ค.56 สตส.เชียงราย นำโดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว หน.สตส.เชียงราย ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันสาธิตการลดต้นทุนการผลิตข้าว หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตข้าว
สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (15 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.56 สตท.8 นำโดย นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี ผอ.สตท.8 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสตส.สหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 3 และวางแผนการดำเนินงานในไตรมาส 4
สตส.ปทุมธานี ร่วมประชุมโครงการตามแผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ. เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2556รอบที่ 3 (15 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.56 สตส.ปทุมธานี นำโดย นางอรุณี ก้อนซิ้ว หน.สตส.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมโครงการตามแผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 3
สตส.เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (15 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 สตส.เชียงราย นำโดย นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว หน.สตส.เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.อ่างทอง จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน(สานต่อปีที่ 5) ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ” (26 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.56 สตส.อ่างทอง จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 5) ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ”จ.อ่างทอง เพื่อให้เยาวชนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
สตส.อุดรธานี จัดกิจกรรม 5ส.เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีในองค์กร (26 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในพื้นที่บริเวณในอาคารและรอบสำนักงานฯ เพื่อความสะอาด เรียบร้อย
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (25 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 17-18 มีถุนายน 2556 สตส.อุทัยธานี นำโดย นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน โดยมีนางสุรกัญญา ญาณลักษณ์ และ นางปราณี มีสง่า เป็นวิทยากร
สตส.ชุมพร จัดกิจกรรม "เสริมสร้างสุขภาพกายเพื่อสุขภาพจิตที่ดี" (25 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 สตส.ชุมพร จัดกิจกรรม "เสริมสร้างสุขภาพกายเพื่อสุขภาพจิตที่ดี" เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ บริเวณอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
สตส.พังงา สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-รายจ่ายในครัวเรือน (25 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 สตส.พังงา ร่วมบูรณการงานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี แก่เด็กนักเรียนในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2556 (11 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.56 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 56 ในการนี้ ทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจการด้านข้าวและชาวนา โดยมีนายวิจักร อากัปกริยา อตส. ร่วมเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ในโอกาสนี้ด้วย
สตส.เลย จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (11 มิ.ย. 2556)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย นำโดย นางโสภิดา แก้วสุฟอง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สตส.พะเยา ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีพเชียงคำ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน (11 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]