หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2555 (9 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2555
สตส. เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555 (9 ก.ค. 2555)
เมื่อเร็วๆ นี้ นางรุจิเรข ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555
กตส.ร่วมต้อนรับผู้แทนองค์กรสหกรณ์ระหว่างประเทศเนื่องในวันสหกรณ์สากล ปี 2555 พร้อมจัดประชุม CO-OP REPO Market เตรียมพร้อมสหกรณ์ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (9 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 6 ก.ค.55 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับผู้แทนองค์กรสหกรณ์ระหว่างประเทศ ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน
สตท. 4 จัดอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2555 (9 ก.ค. 2555)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2555
สตส.ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดสหกรณ์การเกษตรดีเด่น ด้านการใช้ทางการเงินการบัญชีในการบริหาร (9 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 สตส.ศรีสะเกษ และสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดสหกรณ์การเกษตรดีเด่นด้านการใช้ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีในการบริหาร
สตส. นครนายก จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 พร้อมจัดตั้งชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ระดับจังหวัด (5 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 สตส.นครนายก นำโดย นายศุภชัย กุสลาศรัย หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีสหกรณ์เป้าหมายเข้าอบรม จำนวน 22 สหกรณ์
สตส. ขอนแก่น สอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการจัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555 (5 ก.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลศิลา สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมและรับฟังการสอนแนะการทำบัญชี จำนวน 33 คน
สตส. ปราจีนบุรี จัดประชุมการจัดตั้งชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดปราจีนบุรี (5 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 สตส.ปราจีนบุรี นำโดย นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมจัดตั้งชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมกันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ
สตท.7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนา ผู้ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสำหรับผู้ให้บริการระดับ สตส. (IT Provider) (5 ก.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการสารสนเทศผ่าน CAD HUB, COOP HUB
สตส. ระยอง จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมผู้ตรวจกิจการระดับจังหวัดระยอง (5 ก.ค. 2555)
นางอัมพวัน ทศานนท์ หน.สตส.ระยอง และนายสมคิด สุทธิศรี ประธานชมรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ ร่วมเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมฯ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 30 คน
สตท.2 จัดโครงการ 3 ประสานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ : WWR และมาตรฐานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไทย (27 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดโครงการ 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ :WWR และมาตรฐานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไทย โดยมีนางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผอ.สตท.2 เป็นประธานเปิดการอบรม
กตส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการประกวดอาสาสมัครครูบัญชีวัยใสดีเด่น (27 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการประกวดอาสาสมัครครูบัญชีวัยใสดีเด่น
สตส. สงขลา ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (27 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 55 สตส.สงขลา นำโดย นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หน.สตส.ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์ และสำนักงานกองทุนสวนสงเคราะห์การทำสวนยาง เขต 1 และเขต 2 จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
สตส. นครศรีธรรมราช จัดอบรม "การจัดทำบัญชีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษเสถียรภาพราคายาง” (26 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 สตส.นครศรีธรรมราช นำโดยนางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการฯ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตท.8 ร่วมรับฟังการประชุมหารือทิศทางการทำงานของครูบัญชีในพื้นที่ ณ จ.ภูเก็ต (26 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 นางสาวเจริญพร สายทอง หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมของชมรมครูบัญชีในพื้นที่ สตท. 8 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
สตท.6 จัดโครงการ ผู้อำนวยการพบสหกรณ์ดี ๆ ครั้งที่ 2ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์ (25 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.55 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ นว.ตบ.เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี รักษาราชการแทนผอ.สตท.6 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในโครงการ "ผอ.สตท.คนดี พบสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและครูบัญชีดี ๆ"
สตท.3 ต้อนรับรองอธิบดีฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยม สตส.นครราชสีมา (25 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการจัดตั้งสำนักงานจังหวัดสาขากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ผู้บริหาร กตส. ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ จ.บึงกาฬ (22 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท. 5 นายเลิศ หุนตระนี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยดอกไม้
ผู้บริหาร กตส. เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุสหกรณ์ (22 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ และบุคลากรในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กตส. จัดประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน / การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2 / 2555 (22 มิ.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]