หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.นครศรีธรรมราช จัดอบรม "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพปลูกปาล์มน้ำมัน” (9 ม.ค. 2556)
สตส.นครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้น 3 รุ่น
สตส.ทั่วประเทศ บริการสอนแนะด้านบัญชีในโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (9 ม.ค. 2556)
สตส.ทั่วประเทศ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน โครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส. เพชรบุรี บริการสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (9 ม.ค. 2556)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสตส.เพชรบุรี ให้บริการสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่
สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ใน "เทศกาลควายไทยครั้งที่ 2” (9 ม.ค. 2556)
มื่อวันที่ 28 ธ.ค.55 สตส.อุทัยธานี นำโดย นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม หน.สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการมหกรรมท่องเที่ยวของดีเมืองประชนกจักรี อุทัยธานี "เทศกาลควายไทยครั้งที่ 2” โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี (9 ม.ค. 2556)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.ปราจีนบุรี นำโดย นายบุญเลิศ ใจดี หน.สตส.ปราจีนบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สตท.6 ลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชี เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค (8 ม.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 3 - 4 มกราคม 2556 สตท. 6 นำโดย นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ.สตท.6 เป็นประธานนำคณะทำงานลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค
สตส.พังงา สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.พังงา (25 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 สตส.พังงา นำโดย นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หน่วยงานในสังกัดกรม สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (25 ธ.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
กตส.จัดประชุมคณะกรรมการต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2556 (25 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีฯเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.สุโขทัย จัดอบรม "พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่” (25 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 17–18 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่” ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ลุ่มน้ำยมสุโขทัยสามัคคี
สบก.พัฒนาองค์ความรู้บุคลากร ก้าวไปสู่ผู้บริหารรุ่นใหม่ (25 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2555 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโอกาสนี้ นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมฯ พร้อมด้วยนายประสพสิน แม้นทิม และนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส รองอธิบดีฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม
สตท.3 จัดนิทรรศการด้านบัญชี ส่งเสริมวินัยด้านการออมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (25 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผอ.สตท.3 เป็นผู้แทนกรมตรวจฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยมี นายธรรมรัต หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
กตส. ร่วมงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบสื่อมวลชน” (21 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2555 นางจิรภา อิสโรภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบสื่อมวลชน” ณ สโมสรกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
สตท.2 จัดอบรม โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สหกรณ์ภาคเกษตร ขั้นพื้นฐาน (21 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.55 สตท.2 นำโดย นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผอ.สตท. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สตท.9 จัดอบรม การจัดทำงบการเงิน (21 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 17-19 ธ.ค.55 สตท.9 นำโดย นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ นว.ตบ.เชี่ยวชาญ ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี รักษาราชการแทนผอ.สตท.9 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมติดตามงานกับ ผู้ตรวจราชการ กษ. เขต 9 (21 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.55 สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขตตรวจราชการที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 เป็นประธานการประชุม
สตส.ขอนแก่น สร้างเครือข่ายนักบัญชีรุ่นจิ๋ว (21 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี โดยมีนางประมวน สูงแข็ง ครูบัญชีจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
สตส.มหาสารคาม ร่วมประชุมจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย (CAD HUB) (13 ธ.ค. 2555)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.มหาสารคาม นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสตส.มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมจัดทำศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (CAD HUB)
สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.ลำปาง" และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ (13 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 สตส.ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานฯ สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านดอนไชย อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีการบัญชีและการสอบบัญชี สำหรับหัวหน้าสำนักงานฯ (12 ธ.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีการบัญชีและการสอบบัญชีสำหรับหัวหน้าสำนักงาน รุ่นที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]