หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส. ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (11 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยให้บริการความรู้ ความเข้าใจ สอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.เพชรบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555/2556 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด (11 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย นางพชรลักษณ์ เจริญสุข นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555/2556 (ครั้งที่ 47)
สตท.2 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม จังหวัดตราด (2 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 23 พ.ค.56 นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม ผอ.สตท.2 และข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตราด
สตส.ภูเก็ต ร่วมงานสภากาแฟกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ภูเก็ต (31 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมงานสภากาแฟ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าฯ เข้าร่วมงาน
สตท.6 จัดสัมมนาตามโครงการ 3 ประสานเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) พร้อมนำคณะฯ เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ (31 พ.ค. 2556)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ.สตท.6 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ 3 ประสาน ” ณ ห้องเพชรสยาม โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์
สตส.พิจิตร สอนแนะการทำบัญชี แก่เกษตรกรในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2556 (31 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 สตส.พิจิตร นำโดย นางสาวเทวสินี เอกรัตนากุล หน.สตส.พิจิตร ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.อุบลราชธานี ร่วมให้บริการทางวิชาการด้านการบัญชี ในงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรระดับจังหวัด (31 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรระดับจังหวัด โดยให้บริการความรู้ทางวิชาการด้านการบัญชีแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี
สตส.บุรีรัมย์ จัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (22 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 สตส.บุรีรัมย์ นำโดย นางศรีนิท ทวีทุน หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าฯ เป็นประธานเปิดงาน
สตส.ปทุมธานี สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (22 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 สตส.ปทุมธานี จัดนิทรรศการสอนแนะความรู้ด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเคลื่อนที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดดอนใหญ่ จังหวัดปทุมธานี
สตท.8 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน "การปรับปรุงฐานข้อมูลข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” (22 พ.ค. 2556)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูลข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยได้รับเกียรติจาก นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีฯ มอบหลักการและแนวทางในการดำเนินงาน
สตส.ระยอง จัดสอนแนะบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (22 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หน.สตส.ระยอง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน
สตส.ยโสธร จัดนิทรรศการงานด้านบัญชี ในงานเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดยโสธร ประจำปี 2556 (21 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 สตส.ยโสธร นำโดย นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำฯ โดยมี นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าฯ เป็นประธานเปิดงาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดให้ Download โปรแกรมบัญชีรายบุคคล "Smart Acc” และ ให้บริการลงบัญชีผ่าน Website (10 พ.ค. 2556)
นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำบัญชีมาใช้ในการสร้างวินัยทางการเงินแก่เยาวชน บุคคลในชุมชนเมือง จึงให้มีการพัฒนาโปรแกรมบัญชีรายบุคคล ที่ช่วยในการบันทึกรายรับ รายจ่าย
สตส.พัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปี 2556 (10 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2556 สตส.พัทลุง นำโดย นางศตพร พรหมทอง พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สตส.พะเยา จัดอบรมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน จ.พะเยา (10 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส. เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการจัดทำบัญชี และการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงาน
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (10 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 สตส.ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หน.สตส.ให้การต้อนรับ นายสวัสดิ์ ลาดปาละ ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยาง ซึ่งนำคณะกรรมการเยี่ยมชมการทำงานของสตส.ลำปาง
สตส.ชุมพร ร่วมสอนแนะความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือนและการจัดทำบัญชีฟาร์มแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ (10 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2556 สตส.ชุมพร นำโดย นางวรรณา จันทร์ทอง นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือนและการจัดทำบัญชีฟาร์ม" ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
รตส. แนะแนวทาง การขับเคลื่อนนโยบาย "Smart Farmer และ Smart Officer" (2 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนนโยบาย "Smart Farmer และ Smart Officer" แก่หัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่สตท. 10
เปิดกระปุกเงินออม เพิ่มยอดบัญชีเงินฝาก ในกิจกรรม "ออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต” (2 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 สมาชิกเงินออมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางโสภา กฤตลักษณ์กุล ผอ.สบก.ได้ทำการเปิดกระปุกออมสิน ในกิจกรรม "ออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต ครั้งที่ 3"
สตท. 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสัมพันธ์ 3 ประสานเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ พร้อมศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ (2 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท.9 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสัมพันธ์ 3 ประสาน เพื่อพัฒนาการสหกรณ์ พร้อมศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]