หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.นครพนม จัดสอนแนะการทำบัญชีแก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียน ตชด.คอนราดเฮ็งเคล (29 ม.ค. 2557)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.นครพนม จัดสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนรร.ตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮ็งเคล
สตส.นครพนม เสริมความรู้ทางบัญชีในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (29 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 สตส.นครพนม จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการทำบัญชี ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน 40 คน
สตท.4 จัดอบรมการใช้ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกช่วยตรวจสอบบัญชี (CATs) (29 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.57 สตท.4 นำโดย นางนิตยา พลประจักษ์ ผชช.ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สตท.4 เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ผลจากการใช้ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกช่วยตรวจสอบบัญชี (CATs)
รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง จ.สตูล (24 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสตูล
สตส.ตรัง เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก จ.ตรัง (23 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.57 น.ส.สมควร วิบูลย์เชื้อ ผชช.ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี รักษาราชการแทนผอ.สตท.9 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กตส. จัดโครงการรณรงค์สหกรณ์ภาคเกษตรใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สร้างความแข็งแกร่งทางบัญชีแก่สหกรณ์ ณ จ.อ่างทอง (23 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการสัมมนาโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษา รมว.กษ.เป็นประธานเปิดงาน
สตส.แพร่ จัดกิจกรรม "เติมรัก เติมใจ มอบไออุ่นให้น้อง”ณ โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) จ.แพร่ (23 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 17 ม.ค.57 สตส.แพร่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สตส.แพร่ จัดกิจกรรม "เติมรัก เติมใจ มอบไออุ่นให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง)
รตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน "เทศกาลโคนมแห่งขาติ” ประจำปี 2557 (23 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 57 น.ส.ศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2557
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ ครั้งที่ 1/2557 (15 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ พร้อมด้วยนางสมศรี ปุญญา เข้าร่วมการประชุมชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ ครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายพร พรหมโลก สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด เป็นประธาน
สตท.9 จัดการอบรม หลักสูตร "การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS)” สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร (15 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 8 – 10 มกราคม 2557 สตท. 9 นำโดยนางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สตส.นราธิวาส จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี หลักสูตร " การซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชีภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer ) ” (15 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 สตส.นราธิวาส นำโดย นางสาวณิชาพร สังฆะโต หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี
สตส. เพชรบุรี จัดอบรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ หลักสูตร "การจัดทำบัญชีครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ (15 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 สตส.เพชรบุรี จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก นายสำฤทธิ์ อบแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เป็นประธานเปิดงาน
อตส. ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 (15 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ จ.สระแก้ว (8 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการฯลฯ เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
สตส.แพร่ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี สร้างความสามัคคีในองค์กร (8 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 สตส.แพร่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สตส.แพร่ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในสำนักงานฯ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (Smart Acc) และการทำบัญชี ในงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 2557 (8 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นายบุญจันทร์ แม้นศิริ หน.สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านโปรแกรมบัญชีรายบุคคล (Smart Acc)
สตส.มหาสารคาม จัดอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน แก่สหกรณ์จัดตั้งใหม่ (8 ม.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 สตส.มหาสารคาม จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่จัดตั้งใหม่ หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน”
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนเที่ยวงาน "เด็กไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 11”พบกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี สร้างวินัยในการออมพร้อมรับของรางวัลมากมาย (8 ม.ค. 2557)
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2547
สตส.บึงกาฬ จัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันยางพาราบึงกาฬ 2013” (20 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 12-15 ธันวาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันยางพาราบึงกาฬ 2556” โดยได้รับเกียรติจากนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (20 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 สตส.บุรีรัมย์ ร่วมจัดคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]