หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส. ร่วมงานแถลงข่าว "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 (21 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2560
กตส. จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับข้าราชการบำเหน็จบำนาญ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อตส. ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดการบันทึกบัญชีรับ จ่าย โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์และแนวทางการปฏิบัติงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 (14 ก.ค. 2560)
กตส.ลงพื้นที่ประเมินสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 (14 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ประเมินสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรดีเด่น
รตส.เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ภาคใต้ ประจำปี 2560 (14 ก.ค. 2560)
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการสร้างเกษตรกร สมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจประจำปี 2560 (14 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจ
รตส. ลงพื้นที่ประเมินสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรดีเด่น นอกภาคการเกษตร ระดับภาค ประจำปี 2560 (4 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรดีเด่น
สพถ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย กษ. กับ กตส. (3 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
รตส. ลงพื้นที่ประเมินแปลงใหญ่ดีเด่นด้านการจัดทำบัญชีปี 2560 ระดับประเทศ (3 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการฯ ประเมินแปลงใหญ่ดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี
อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ภาคกลาง ประจำปี 2560 (30 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ในพื้นที่ 27 จังหวัดภาคกลาง ประจำปี 2560
สตส.อุดรธานี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (5 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และบุคลากรในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สตท.5 และ สตส.นครพนม เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผอ.สตท.5 ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ฯลฯ จังหวัดนครพนม
กตส. จัดโครงการจิตอาสา กตส. ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง (1 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา กตส. ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากดวงใจ ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง
รตส. เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมระดับประเทศ ประจำปี 2560 (1 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประกวดเส้นไหม
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรและแผนปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก (26 เม.ย. 2560)
อตส. เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้สอบบัญชี เรื่อง การวิเคราะห์ ความเสี่ยงผ่านงบการเงินอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 4 (26 เม.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด การควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดี (25 เม.ย. 2560)
สตส.ระยอง เฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (21 เม.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7
กตส. จัดการประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชี เรื่อง "การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านงบการเงินอย่างมืออาชีพ” (10 เม.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 2 - 5 เมษายน 2560 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง "การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านงบการเงินอย่างมืออาชีพ”
กตส. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 (10 เม.ย. 2560)
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]