หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตท.10 ลงพื้นที่ติดตามและกำกับการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (26 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2558 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท.10 ลงพื้นที่ติดตามและกำกับการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นครปฐม และราชบุรี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงาน
สตท.3 ร่วมงานมหกรรมเกษตรท้องถิ่น ข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 150 ปี เมืองมหาสารคาม (26 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผอ.สตท.3 เข้าร่วมพิธีเปิด "งานมหกรรมเกษตรท้องถิ่นข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 150 ปี มืองมหาสารคาม” โดยมี นายอำนวย ปะติเส รมช.กษ เป็นประธาน
สตส. นครปฐม ร่วมกับชมรมครูบัญชีอาสา จัดงาน "มหกรรมครูบัญชี วิถีพอเพียงแห่งปฐมนคร” (26 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วมกับชมรมครูบัญชีอาสาจังหวัดนครปฐม จัดงาน "มหกรรมครูบัญชี วิถีพอเพียงแห่งปฐมนคร” โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน เนประธานเปิดงาน
กตส. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดเพชรบุรี (18 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ฯลฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส. ชุมพร ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร (18 มี.ค. 2558)
สตส. ชุมพร ร่วมให้บริการคลินิกบัญชีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2558 (18 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 สตส.ชุมพร ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2558 โดยสตส.ชุมพร ได้ร่วมเปิดคลินิกบัญชี
สตส. ชุมพร จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (18 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ชุมพร จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนบ้านหนองเนียน
สตส.อุทัยธานี ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการพัฒนา เกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 3-5 (18 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี บูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี จัดอบรมสอนแนะให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี
สตส.ทั่วประเทศ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558 (9 มี.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้ให้กำเนิด "สหกรณ์" และทรงเป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558 (9 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558 พร้อมทั้งติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและวาระอื่น ๆ
สตส.สุราษฎร์ธานี อบรมการจัดทำบัญชี ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (9 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรม "หลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารงาน ส่วนตำบลตะกรบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สตส.หนองคาย ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 (9 มี.ค. 2558)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย
บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (9 มี.ค. 2558)
รตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จ.น่าน (3 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยน.ส.กัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท.6 หน.สตส.ในพื้นที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน
สตส.ตราด จัดกิจกรรมสอนแนะบัญชี โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (3 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ตราด จัดกิจกรรมโครงการเพียงหลวงฯ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็ก การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว
คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจดีเด่นระดับประเทศลงพื้นที่ประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านบกห้องพัฒนา จ.กระบี่ (3 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจดีเด่นด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ข้อมูลทางบัญชีปี 2557 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลงานและรับฟังข้อมูล
สตท.3 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรมระบบสินค้า v.2.2 และระบบสมาชิกและหุ้น v.2.2 แก่ สกต.นครราชสีมา จำกัด (2 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 สตท. 3 นำโดย นางสาวลินดา เสียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น และโปรแกรมสินค้า เวอร์ชั่น 2.2
สตท.1 จัดอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ผลจากการใช้ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกช่วยตรวจสอบบัญชี(CATs) (2 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สตท. 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สตท. 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สตส.นครพนม จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 18 (27 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย น.ส.กฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการแสดงความรู้ทางการบัญชี ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง” (27 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หน.สตส.ลำปาง ร่วมพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]