หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (11 เม.ย. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (29 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สตส.หนองบัวลำภู นำโดย นางกาญจนา แสนสิงห์ หน.สตส.หนองบัวลำภู เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
สตส.พะเยา สอนแนะบัญชีตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (29 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สตส.พะเยา นำโดย นางเมธาวรินทร์เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการฯการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรโครงการฯการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ (29 มี.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ พร้อมทีมงาน IT สตท.5 ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมและวิเคราะห์ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชี (29 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บึงกาฬ จำกัด เพื่อประเมินความพร้อมและวิเคราะห์ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตท.10 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (22 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยมีนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผอ.สตท. 10 เป็นประธาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากสหกรณ์ 18 แห่ง จำนวน 21 คน
สตส.นครปฐม เข้าร่วมประชุมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (22 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สตส.นครปฐม เข้าร่วมประชุมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชน ในการแก้ปัญหาการเกษตรในพื้นที่
สตท.6 จัดประชุมคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค และลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น (22 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559 สตท.6 จัดประชุมคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2559 (22 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 นางสาวรักไพร เมือบศรี เป็นผู้แทนของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2559
สตส.ระนอง ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่อง "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย” ภายใต้โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (14 มี.ค. 2559)
สตท.3 ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร Fostering Core Leaders In Agricultural Cooperartives ปี 2559 (14 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 สตส.3 นำโดย นายเสริม อุดมพรวิเศษ นว.ตบ.ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "Basic Accounting And Financial control”
สตส.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 (14 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 สตส.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 - 2560 โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด
สตส.ชุมพร จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 รุ่นที่ 1 - 5 (11 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดโครงการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (การผลิตทุเรียนนอกฤดู)
ทีมงาน IT เข้าแสดงความยินดี ผอ.ศูนย์เทคฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (11 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 59 ทีมงาน IT สตท.3 สตท.4 และสตส.ยโสธร เข้าแสดงความยินดีแก่ น.ส.วรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
กตส. ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน (25 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท. 6 ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.อุดรธานี จัดอบรมด้านบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในพื้นที่ จ.อุดรธานี (25 ก.พ. 2559)
สตส.มุกดาหาร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (25 ก.พ. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (25 ก.พ. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำการจัดทำบัญชีในโครงการตามพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (25 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 สตส.ศรีสะเกษ ร่วมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี รายงาน และเอกสารการรับ-จ่ายเงินแก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
สตส.อุตรดิตถ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (4 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรมบุญพริ้ง บ้านห้วยไผ่ ตำบลบ่อเบี้ย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 บ้านภูต่าง ตำบลบ่อเบี้ย จังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]