หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.เชียงใหม่ อบรมการจัดทำบัญชีตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (4 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สตส.เชียงใหม่ จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนตามโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
สตส.ลพบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ของเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 (4 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สตส.ลพบุรี จัดโครงการศึกษาดูงาน แปลงต้นแบบ/ศูนย์การเรียนรู้ของเกษตรกร โดยมีเกษตรกร จำนวน 13 ราย ร่วมศึกษาดูงาน
กตส.จัดอบรม หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 (24 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดี กรมตรวจฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2
สตท.3 ร่วมให้การต้อนรับ รมว.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (23 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย
สตส.พะเยา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา ราคาข้าวตกต่ำ ผ่านระบบ VDO Conference (23 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ผ่านเครือข่ายมหาดไทย
กตส.จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี” (23 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี”
สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน (10 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และบรรยายเรื่อง "แนวทางการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
สตส.นครพนม ร่วมประชุมเรื่อง "ชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวและผลผลิตข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2559/60” (9 พ.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นางสุภัคจิรา ปิ่นจอม หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกษ.
มานะ เซียงสันเทียะ ครูบัญชีดีเด่น จ.นครราชสีมา นำบัญชีบริหารจัดการชีวิต เดินตามรอยทางความพอเพียง (9 พ.ย. 2559)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ตัวอย่างของครูบัญชีท่านหนึ่งที่นำบัญชีไปประยุกต์ใช้ก็คือ นายมานะ เซียงสันเทียะ เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559
สตส.ชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) (31 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 สตส.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน
สตท.1 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่สำนักงานฯ (31 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 20-21 และ 25-26 ตุลาคม 2559 สตท. 1 ลงพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี ฯลฯ เพื่อประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในปีงบประมาณ 2560
สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมซักซ้อมผู้สอบบัญชี เรื่อง การปฏิบัติงานระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ข้อสังเกตจากการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชี ปี 2559 (31 ต.ค. 2559)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานกลุ่มฝึกอาชีพตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (31 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานกลุ่มฝึกอาชีพตำบลโนนไทย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้การทำบัญชีสู่ชุมชน
สตส.สุโขทัย เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (27 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2559
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุม 3 ฝ่าย (27 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี ร่วมประชุม 3 ฝ่าย
สตส.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร จ.ชลบุรี (27 ต.ค. 2559)
เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย ยนางพิมพา อนันต์กีรติการ หน.สตส.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร
บ.บางจากปิโตรเลียม จก. (มหาชน) เข้าแสดงความยินดี กับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (27 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผู้แทนบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
สตส.จันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด (7 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 สตส.จันทบุรี นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณารับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
สตท.1 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.1ครั้งที่ 1/2560 (7 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผอ.สตท. 1 เป็นประธานในการจัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อสรุปแผน -ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]