หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชี หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน” การจัดทำบัญชีด้วยมือ (4 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตท.6 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ (4 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 เป็น ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา
สตส.อำนาจเจริญ จัดประชุมครูบัญชีเยาวชน และฝึกอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (4 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ จัดประชุมครูบัญชีเยาวชน และจัดฝึกอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตท.7 จัดอบรมโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" (4 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดอบรมโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชี ตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (17 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย นางสาววิจิตรา สุวรรณวิจิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชี ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 2 รุ่น (17 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 11 และ 13 พฤศจิกายน 2558 สตส.ยะลา นำโดย นางเช่นชนก เชาว์พัฒน์พูนผล นว.ตบ.ชำนาญการและน.ส.สารีณา หลงแซ นว.ตบ. ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.ยะลา จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ( ครูบัญชีอาสา ) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ (16 พ.ย. 2558)
รตส.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงาน โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน (16 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน" (16 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
สตส.แพร่ จัดประชุม 3 ฝ่าย "เพื่อประสานความร่วมมือสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชี" (6 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ จัดประชุม3 ฝ่าย "เพื่อประสานความร่วมมือ สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชี"โดยมี นางสาวชูจิตร ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธาน
สตท.9 ร่วมกับ สตส.ตรัง ลงพื้นที่แนะนำและติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด (6 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 สตท. 9 ร่วมกับฝ่ายไอที สตส.ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง
สตท.7 จัดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานและขั้นกลาง (6 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีที่ 7 เป็นวิทยากร
สตส.ตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” (6 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นำโดย นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ ให้แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดตรัง จำนวน 60 คน
สตส.ยะลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ 44 จำกัด (6 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หน.สตส.ยะลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ 44 จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เข้าแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 3 (2 พ.ย. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปิดบัญชีสิ้นปี" (2 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2558 สตส.ขอนแก่น นำโดย นายประสิทธ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปิดบัญชีสิ้นปี" โดยมีนายไพโรจน์ ยงดี เป็นประธานเปิดการอบรม
รตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จ.ศรีสะเกษ (2 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ฯลฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2558
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมลงนาม MOU กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ (2 พ.ย. 2558)
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.10 (12 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สตท. 10 รวมทั้งแนะแนวทางในการปฏิบัติงานปี 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]