หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการในพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี (26 ม.ค. 2555)
สตส.กาญจนบุรี เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
สตส. นครนายก นำครูและนักเรียนในโครงการตามทางที่พ่อสอน ศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2555 (26 ม.ค. 2555)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก จัดโครงการอบรมฯ จำนวน 20 โรงเรียน โดยได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานมหกรรม พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2555
หารือร่วม : เตรียมเดินหน้าจัดเสวนากฎหมายสหกรณ์กับผู้ตรวจสอบกิจการ (26 ม.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายนิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเวทีเสวนา เรื่องกฎหมาย เนื่องในวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 60 ปี
สตส.ภูเก็ต เปิดคลินิกบัญชี ให้บริการปรึกษาพัฒนางานสหกรณ์ (26 ม.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดยนางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ เปิดคลินิกบัญชีให้บริการปรึกษาแนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2
สตท.4 จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ (11 ม.ค. 2555)
วันที่ 9 มกราคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ โดยมี นางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรม แก่เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ภาคเกษตร
อตส.ตรวจเยี่ยมราชการ ในพื้นที่ สตส.สุรินทร์ (11 ม.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการ ที่สตส.สุรินทร์ โดยมี นางสาววารุณี วุฒิสาร หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ในสังกัด ให้การต้อนรับ
สตท.7 จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำงบการเงิน” สำหรับเจ้าหน้าที่ บัญชีสหกรณ์ภาคเกษตร (11 ม.ค. 2555)
โดยมี นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผอ.สตท.7 เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2555 ณ ห้องศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สตท.9 ร่วมกับ สตส.สงขลา ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (11 ม.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 สตท. 9 ร่วมกับ สตส.สงขลา ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ หวังให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ในการบริหาร จัดทางการเงิน การบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมตรวจฯ เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร...เข้มข้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (11 ม.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 นางสาวอวยพร โตกระแสร์ ผู้อำนวยการ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรกรมตรวจ มุ่งหวังให้บุคลากรกรมฯ มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมหารือการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2012 (19 ธ.ค. 2554)
นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการโครงการนำเสนอการขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2012
ไอเดียแจ่มของ สตส.จันทบุรี ออมวันละบาท "สานฝัน ปันน้ำใจ ถวายพ่อหลวง” (19 ธ.ค. 2554)
วันที่ 17 ธ.ค.54 ข้าราชการและลูกจ้างสตส.จันทบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระคุณ โดยนำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรม ออมทรัพย์วันละ ๑ บาท "สานฝัน ปันน้ำใจ ถวายพ่อหลวง”
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกอบพิธีบวงสรวงเสริมสิริมงคลในการจัดสร้างวัตถุมงคล "พระพุทธชินราช" (จำลอง) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนากรมฯ (19 ธ.ค. 2554)
วันที่ 16 ธ.ค.54 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ และสตท.6 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเสริมความเป็นสิริมงคลในการจัดสร้างวัตถุมงคล "พระพุทธชินราช" (จำลอง) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เริ่มแล้ว...วิสาหกิจชุมชนที่ทำบัญชี นำของดี ของเด่น ออกร้านจำหน่ายเป็นฝากของขวัญในราคาเป็นธรรม...ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (19 ธ.ค. 2554)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนที่ทำบัญชีกว่า 40 แห่ง ทั่วประเทศ จัด "สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ทำบัญชี” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2554 นำผลิตภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภคจากภาคเกษตร
ผู้บริหารกรมตรวจฯ พบคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด (13 ธ.ค. 2554)
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจฯ พร้อมคณะ เดินทางเยือนชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด โดยมี รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ
สตส. กาญจนบุรี บริการคลินิกบัญชี รักษาโรคการเงินอ่อนแอให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมทองผาภูมิ จำกัด (13 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรีนำคลินิกบัญชีบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมทองผาภูมิ จำกัด ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทยครั้งที่ 2/2555
สตส.สุราษฎร์ธานี เดินหน้าอบรมครูบัญชีในพื้นที่ หวังให้สามารถนำความรู้ทางบัญชีถึงชุมชนอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (13 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จัดอบรม อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) โซนตะวันตก เพื่อให้ทราบการดำเนินงานตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกทิศทาง
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ 2 รุ่น (13 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นำโดย นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม หัวหน้าสำนักงาน ฯ จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกรและสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด
สตส.สมุทรสาคร รวมพลังช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ (13 ธ.ค. 2554)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขตเทศบาลตำบลอ้อมน้อย ชุมชนศรีสำราญ หมู่ 12 อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยการนำอาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด
สตส.จันทบุรี ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน (28 พ.ย. 2554)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 สตส.จันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2555 ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกอบพิธีปลุกเสกมวลสาร เตรียมสร้างพระบูชาจำลององค์ "พระพุทธชินราช” (25 พ.ย. 2554)
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการฯลฯ เข้าร่วมพิธีปลุกเสกมวลสาร เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]