หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.ชลบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนด้วยบัญชี (30 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 สตส.ชลบุรี นำโดย นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี หน.สตส.ชลบุรี พร้อมทีมงาน ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.นครนายก จัดกิจกรรมสอนแนะการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชน (30 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก จัดกิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
สตท.8 จัดกิจกรรม 5 ส. เสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีในองค์กร (28 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 23 สิหาคม 2556 สตท.8 ร่วมกับสตส.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในพื้นที่บริเวณสำนักงานฯ
สตส.ภูเก็ต จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2556 (28 ส.ค. 2556)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หน.สตส.ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนส.ค. 56 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และแนะแนวทางในการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป
สตท.3 จัดประชุมเรื่อง กระบวนการจัดการข้อมูล ข้อบกพร่องด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ (28 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 22 ส.ค.56 สตท.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดการข้อมูล ข้อบกพร่องด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
สตส.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการสอนแนะการจัดทำบัญชีของครูบัญชีเยาวชน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (28 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 20 - 23 ส.ค. 56 สตส.ตาก ลงพื้นที่ติดตามการสอนแนะการจัดทำบัญชีของครูบัญชีเยาวชนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สตส.ภูเก็ต จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (28 ส.ค. 2556)
เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 สตส.ภูเก็ต จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ โดยใช้หลักการ 5 อ. ประกอบด้วย อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย อากาศ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มติดตามและประมวลผล กตส. ลงพื้นที่ติดตามโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชีผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา (26 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.56 กลุ่มติดตามและประมวลผล กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ นำโดย นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน ผอ.กลุ่มติดตามและประมวลผล ร่วมกับสตส.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชีผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2556
สตส.พิจิตร สอนแนะความรู้ด้านบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม (26 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 สตส.พิจิตร นำโดยนางสาวเทวสินี เอกรัตนากุล หน.สตส.พิจิตร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
สตส.ระนอง ร่วมจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 (26 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง จัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชี ในกิจกรรมเกษตรจังหวัดเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4
สตส.สมุทรปราการ ให้บริการคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (26 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 22 ส.ค.56 สตส.สมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
สตท.5 ร่วมกับฝ่ายไอที สตส.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ สกก.โนนสัง จำกัด (26 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.56 สตท.5 ร่วมกับทีมงานฝ่าย IT MOBILE ของสตส.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามและประเมินความพร้อมเพื่อให้บริการถ่ายโอนข้อมูลมาใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด จ.พัทลุง (20 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท. 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด
สตส.สงขลา ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต ในโครงการประกวดเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว (20 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 สตส.สงขลา ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร ในโครงการประกวดเกษตรกร ปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว
ผู้ตรวจราชการ กษ. เขตตรวจราชการที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามแผนตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2556 ในพื้นที่ จ.สตูล (20 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 นายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู้ตรวจราชการกษ. เขตตรวจราชการที่ 8 พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2556
สตส.ภูเก็ต เข้ารับการติดตามระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) (20 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 สำนักงานมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี นำโดย นางพวงวรรณ ไกรสินธุ์ นว.ตบ.ชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าติดตามระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) ของสตส.ภูเก็ต
สตส.สงขลา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (20 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 สตส.สงขลา นำโดย นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หน.สตส. พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล และฟังธรรมเทศนา
กตส.ร่วมตรวจเยี่ยมกิจการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) (13 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 ส.ค.56 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมด้วยนายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางบุญพาสน์ ทองสวัสดิ์วงศ์ ผอ.สตท.10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
สตท. 3 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ แก่บุคลากรในสังกัด (13 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.56 สตท.3 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ เสริมรายได้ หลักสูตร การทำขนมเครปเค้ก แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม
สตส. อุบลราชธานี ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และตามแผนการตรวจราชการ (13 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.56 นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ ผอ.สตท.4 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานโครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการตามแผนการตรวจราชการ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]