หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าแสดงความยินดีกับ อตส. (8 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าแสดงความยินดีกับ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.บุรีรัมย์ อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสินค้า เวอร์ชั่น 2.2 (8 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 สตส.บุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมสินค้า เวอร์ชั่น 2.2 เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้โปรแกรมระบบสินค้า เวอร์ชั่น 2.2 ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เข้าแสดงความยินดีกับ อตส. (8 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ผู้แทนจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เข้าแสดงความยินดีกับนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
บุคลากรในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (8 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อตส.รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กษ. (8 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจฯ
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินทางเข้าทำงานเป็นวันแรก พร้อมมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมฯ (7 ต.ค. 2556)
วันนี้ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินทางเข้าทำงานในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สตท.8 ร่วมงานประเพณีแห่หฺมฺรับบุญสารทเดือนสิบ ปี 2556 และทอดผ้าป่าตั้งกองทุนพระบรมธาตุฯ สู่มรดกโลก (7 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี ผอ.สตท.8 พร้อมด้วยข้าราชการ ฯลฯ ร่วมงานประเพณีแห่หฺมฺรับบุญสารทเดือนสิบ ปี 2556 และทอดผ้าป่าตั้งกองทุนพระบรมธาตุฯ โดยมี นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
สตส.ปราจีนบุรี ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ (7 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 สตส.ปราจีนบุรี นำโดย นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยมี ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์
สตส.ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (7 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 สตส.ปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดโดยจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตส.นนทบุรี จัดกิจกรรม 5 ส พัฒนาทีมงานคุณภาพ (3 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เพื่อให้บริเวณสำนักงานฯ มีความสะอาด เรียบร้อย ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุ
กตส. จัดนิทรรศการด้านบัญชี สนองงานตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันลองกอง ของดีเมืองนรา ประจำปี 2556 (1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 24 ก.ย.56 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานวันลองกอง ของดีเมืองนรา ประจำปี 2556
กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 41 ปี (1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นางจิรภา อิสโรภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี เป็นผู้แทนกรมตรวจฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 41 ปี โดยมี นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ
สตท.9 จัดประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 57 (1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557”
กตส.จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ (1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 โดยมี นายวิจักร อากัปกริยาอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมงาน
สตท.9 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 (1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท.9 ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นาย วิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจฯ เข้าร่วมงาน
กตส. จัดประชุมวิชาการ "การเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ” หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนา (24 ก.ย. 2556)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ เรื่อง "การเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ”โดยมี นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
สตส.พิจิตร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" (24 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 สตส.พิจิตร ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าฯ เป็นประธานเปิดงาน
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ "ทับทิมกรอบรวมมิตร” (24 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 สตส.ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานฯ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ การทำทับทิมกรอบรวมมิตร ให้แก่บุคลากรในสังกัด
สตส.สมุทรสาคร ออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (24 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 สตส.สมุทรสาคร ออกหน่วยบริการด้านบัญชี โดยมี นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดราษฎร์ธรรมมาราม จังหวัดสมุทรสาคร
ทีมงาน สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเชตวันวิทยา อ.ลอง จ.แพร่ (24 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 สตท.6 พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเชตะวันวิทยา จังหวัดแพร่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]