หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.ยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2557 (4 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 สตส.ยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2557 โดยได้จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน
สตส.เพชรบุรี ร่วมประชุมโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer market) (4 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 สตส.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer market) โดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม
สตส.ตรัง จัดโครงการประสานความร่วมมือ"สหกรณ์ไม่พร้อมรับบริการตรวจสอบบัญชี” (4 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 สตส.ตรัง จัดโครงการประสานความร่วมมือ "สหกรณ์ไม่พร้อมรับบริการตรวจสอบบัญชี” โดยมี นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง
สตส.สมุทรสาคร ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสินค้ากะปิจังหวัดสมุทรสาคร (31 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการงานพัฒนาสินค้ากะปิจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลเจ้าแป๊ะกงบน บางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สตส.สุรินทร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ (31 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผอ.สตท.3 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
สตส.อุดรธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด (31 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 สตส.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธี
สตส.อำนาจเจริญ สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการ (31 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 สตส.อำนาจเจริญ นำโดย นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด
สตส.อุดรธานี ร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 (31 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดยนายมงคล พวงศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 ณ วัดป่านาหลวง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
กตส ร่วมเสวนา คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน : ความรู้ทางการเงินเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน (29 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครั้งที่ 4 "คนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน : ความรู้ทางการเงินเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (29 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน
สตส.ชุมพร จัดโครงการประสานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (29 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 สตส.ชุมพร นำโดย นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
สตส.ราชบุรี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการสอบบัญชีสหกรณ์ (29 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 สตส.ราชบุรี นำโดยนายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผอ.สตท. 10 เป็นประธาน
สตส.อุบลราชธานี ร่วมดูแลต้นไม้บริเวณรอบสำนักงานฯ (29 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 สตส.อุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หน.สตส.อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างและในสังกัด ร่วมกันดูแลต้นไม้บริเวณสำนักงานฯ เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
สตท. 10 จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ และโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (20 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 สตท.10 นำโดย นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผอ.สตท.10 เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ และโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จ.นครนายก” ครั้งที่ 1 (20 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 สตส.นครนายก นำโดย นางดวงใจ สมโภชน์ นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดท่าด่าน
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2557 (20 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท. 7 เป็นประธานการประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 5 อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
สตท.6 จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพบุคลากรในองค์กร (20 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
ผอ.สตท.5 ร่วมประชุมชมรมเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 (20 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ชมรมเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Web conference
กตส. จัดกิจกรรม "ออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต” (8 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 สมาชิกเงินออมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผอ.สำนักบริหารกลาง และบุคลากรในสังกัดกรมตรวจฯ ร่วมกันเปิดกระปุกออมสิน ในกิจกรรม "ออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต"
กตส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 (8 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]