หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ของผู้เข้าประกวดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ ในพื้นที่ จ.หนองคาย (4 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2558 นางสุภาพร พิมลลิขิต ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดหนองคาย
สตส.เชียงใหม่ ออกชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการเรียนรู้และรับทราบปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ (4 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวศริญญา พงศ์จันทร์ตา นว.ตบ.ชำนาญการ ออกชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อสร้างการเรียนรู้และรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกร ในโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
สตส.ทั่วประเทศ ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ปลูกฝังวินัยด้านการ เงินที่ดีให้ประชาชน (4 ก.ย. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ให้บริการสอนแนะความรู้ด้านการจัดทำบัญชี
สตส.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจตัดสินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน จ.เชียงใหม่ (18 ส.ค. 2558)
สตส.ชลบุรี พร้อมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร (17 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นางเสาวนิตย์ นันทะลัย หัวหน้าสำนักงานฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยนเยียนและสร้างการรับรู้ ภาคเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สตส.เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจตัดสินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 (17 ส.ค. 2558)
สตส.ชัยภูมิ ร่วมประชุมและรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 (17 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 สตส.ชัยภูมิ นำโดย น.ส.จินดา เสถียรุจิกานนท์ หน.สตส.ชัยภูมิ ร่วมประชุมและรับการตรวจราชการของ นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14
สตส.พะเยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร อำเภอภูซาง (14 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยาเป็นประธานคณะทำงานปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร
รตส. ลงพื้นที่ประเมินสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร (13 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นฯ ประเภทขนาดกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
คณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ” (13 ส.ค. 2558)
สตส.สระแก้ว ร่วมตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (13 ส.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว นำโดย นางดลยา วิยะรันดร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ 103
กตส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (13 ส.ค. 2558)
บุคลากร กตส. ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (13 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สตท.9 ร่วมกับไอที สตส.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ของสหกรณ์การเกษตรธารโต จำกัด (6 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมกับฝ่ายไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
สตท.10 จัดประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (5 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมของสหกรณ์
สตท.2 ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการ กษ. เขต 3 (5 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางสาววารุณี วุฒิสาร ผอ.สตท.2 ข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามแผนงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายธนิตย์ อเนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการฯ เป็นประธาน
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องครั้งที่ 4/2558 (5 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมี นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจพบและการแก้ไขข้อบกพร่องกับผู้ตรวจการสหกรณ์ของสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ (5 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สตท. 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจพบและการแก้ไขข้อบกพร่องกับผู้ตรวจการสหกรณ์ ของสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สตท. 9 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (22 ก.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สตส. บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (22 ก.ค. 2558)
สตส.บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดบึงกาฬ บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 50 คน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]