หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กตส.ร่วมงานพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (8 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสตส.กรุงเทพมหานคร นำโดย นางณัฐพร เวชาคม นว.ตบ.ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีทำบุญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
สตส.สมุทรสาคร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน (8 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 สตส.สมุทรสาคร นำโดย น.ส.ลักษณาวดี เนติเจียม นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่กำลังพล กองพันทหารสื่อสารที่ 101
สตส.บึงกาฬ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน รร.ตชด.บ้านนาแวง และ รร.ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ ในโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความปรองดอง (8 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.57 สตส.บึงกาฬ นำโดย นางเสาวนิตย์ นันทะลัย หน.สตส.บึงกาฬ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
สตส.หนองคาย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือบ้านชาร์ลเนลลี่เฮาส์ในโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความปรองดอง (3 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 30 ก.ย.57 สตส.หนองคาย นำโดย นายสุเมธ พุทธิพรไพศาล นว.ตบ.ชำนาญการ สตส.หนองคายร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากบิดามารดาที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ หรือเด็กที่เป็นโรคเอดส์ตั้งแต่กำเนิด
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (25 ก.ย. 2557)
สตส.นครพนม จัดโครงการกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นในการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล (25 ก.ย. 2557)
สตท.5 จัดกิจกรรมสะสมเงินเลี้ยงเด็ก มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู จ.อุดรธานี (25 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท.5 จัดโครงการกิจกรรมสะสมเงินเลี้ยงเด็ก มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านนาชมภู
สตส.นราธิวาส จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 (25 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส
กตส. ร่วมงานพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2557 (25 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นางสาววารุณี วุฒิสาร ผชช.ด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ กรมตรวจฯ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสื่อที่มีผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2557
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาวิชาการ "Audit Quality Focus” มุ่งเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการสอบบัญชีให้แก่บุคลากร (22 ก.ย. 2557)
กตส. จัดการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง "Audit Quality Focus” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
สตส.นครปฐม จัดประชุมสัมมนา ”การเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี” (22 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 สตส.นครปฐม นำโดย นางเกษทิพ นันทิยกุล หน.สตส.นครปฐม จัดการประชุมสัมมนา หัวข้อ ”การเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี” ให้แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
กษ. จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 (22 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557
รตส. ร่วมพิธีเปิดงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7” (22 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน "ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
สตส.สมุทรปราการ มอบเงินสบทบทุนแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สาขาบางปูจังหวัดสมุทรปราการ (22 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นางละออง พุทธเสน หน.สตส.สมุทรปราการ ลงพื้นที่เปิดกล่องสะสมเงินเลี้ยงเด็ก เพื่อมอบเงินสบทบทุนให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
สตท.6 จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ (15 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จัดอบรมโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ หลักสูตร สเต๊กหมู และสเต๊กปลา แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จำนวน 66 คน
อตส. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด กษ.พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ รมว.กษ. คนใหม่ (15 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด กษ.ในโอกาสนี้ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่รัฐมนตรีฯ
สตท.5 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณปี 2558 (15 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 สตท. 5 นำโดย นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท. 5 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารงบประมาณปี 2558 โดยมีบุคลากรในสังกัดจำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุม
สตท.4 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ประจำเดือนกันยายน 2557 (15 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย นางรัตนา เหตุคุณ ผอ.สตท. 4 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2557 และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
สตท.8 จัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปี 2558 (15 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นำโดย นางสาวกาญจนา บัณฑูรรังษี ผอ.สตท. 8 จัดสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปี 2558
อตส. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติงานSmart Farmer ปีงบประมาณ 2558 ของ สตท.1 (11 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]