หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สพถ. ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์คนใหม่ (11 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.56 สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย นายภากร มหุตติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดี
สตท. 10 ร่วมแสดงความยินดีกับ รตส. คนใหม่ (8 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.56 สตท.10 นำโดย นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผชช.ด้านการบัญชีฯ รักษาราชการแทนผอ.สตท.10 ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.กำแพงเพชร จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” (8 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 สตส.กำแพงเพชร นำโดย นางสาวยุพา โง้วตระกูล หน.สตส.กำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล จ.นครพนม (31 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริ
กตส. ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (31 ต.ค. 2556)
สตส.ขอนแก่น จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ แก่บุคลากรในสังกัด (31 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2556 สตส.ขอนแก่น นำโดย นางสุนันทา เทพสาร หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่บุคลากรในสำนักงานฯ
สตส.ตาก จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2557 (31 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 สตส.ตาก นำโดย นายวันชัย แสงนาค หน.สตส.ตากเข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557
สตส.เพชรบุรี พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด สู่การเป็น Smart Farmer (31 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางชุติมา เชาวลิต นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมกับสค.เขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด จัดอบรมสมาชิกสหกรณ์เพื่อพัฒนาความรู้ทางบัญชี ต่อยอดจากบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
อตส.รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่จากผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน นครศรีธรรมราช (18 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ จากนายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน นครศรีธรรมราช
สตส.ตาก จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.ตาก (18 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 สตส.ตาก นำโดย นายวันชัย แสงนาค หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมการมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 (18 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
สตส.พิจิตร จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำเดือน ต.ค. 56 (18 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 สตส.พิจิตร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดเครือเขาโค้ง จังหวัดพิจิตร
สตส. ขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานปี 2557 (18 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 สตส.ขอนแก่น นำโดย นางสุนันทา เทพสาร หน.สตส. เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานปี 2557
สตส. เพชรบุรี สอนแนะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนการปฏิบัติงาน ปี 57 ในโครงการพี่สอนน้อง (14 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หน.สตส.จัดโครงการพี่สอนน้อง โดยสอนแนะการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีเบื้องต้น
อตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ จ.อ่างทอง (14 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ จากนายธวัช ทองโอภาส นายกอบต.ตลาดใหม่
สตท.6 จัดประชุมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน (14 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ จัดประชุมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมี หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมข้าราชการ รวม 28 คน เข้าร่วมประชุม
หน่วยงานภาคสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อตส.เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (14 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯลฯ พร้อมคณะทำงาน เข้าพบ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจฯ เพื่อมอบดอกไม้แสดงความยินดี
สตท. 9 ร่วมกับ สตส. พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด (10 ต.ค. 2556)
เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท.9 ร่วมกับสตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด อำเภอปากพะยูน และสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด สาขาป่าบอน อำเภอป่าบอน
สตท.3 ร่วมกับร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ทำการ Update โปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 (10 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ร่วมกับร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ทำการ Update โปรแกรมระบบสินค้า version 2.2 ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คณะจากธนาคารแห่ง ส.ป.ป. ลาว เยือนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (10 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.56 ดร.อาคม ประเสิด อธิบดีกรมตรวจสอบ สถาบันทางการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป. ลาว) นำโดย สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย เยือนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]