หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.นครศรีธรรมราช เดินหน้าชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์นครศรีธรรมราช (26 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสตส.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสอบบัญชี ร่วมประชุม กับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
สตส.ชุมพร สัมมนาจัดตั้งชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (26 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 สตส.ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสตส.ชุมพร จัดสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเพื่อก่อตั้งชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ระดับจังหวัด
สตส.หนองบัวลำภู จัดเสวนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (25 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 สตส.หนองบัวลำภู นำโดยนายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานฯ จัดเสวนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการฯลฯ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ
สตส.พังงา ขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ระดับจังหวัด (24 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 นางสาวเฉลารัตน์ กองเมือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสหกรณ์ โดยมีฝ่ายบริหารสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 36 คน
สตส.ปทุมธานี จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาเชื่อมโยง เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (24 เม.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 สตส.ปทุมธานี จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตรพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่าย
สตท. 4 เสริมทักษะผู้ตรวจสอบกิจการ แนะการเตือนภัยทางการเงินแก่สหกรณ์ (29 มี.ค. 2555)
เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวเกสร เรืองรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555
สตส.นครปฐม ร่วมเผยแพร่ความรู้ทางบัญชี ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (29 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยมี นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน
สตส.พิษณุโลก นำทีมงานตามโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูงเข้ารับคำแนะนำในการปฏิบัติงาน (29 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก นำทีม"เด็กดอยลาดเรือ” ทีมงานปฏิบัติงานตามโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง พร้อมรับโอวาทและคำแนะนำในการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ
กตส.จัดประชุมประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (29 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินผลตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2555
สตท.4 จัดอบรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสหกรณ์ (29 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 23–24 มีนาคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดอบรม ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 9 แห่ง รวม 18 คน
สตส.น่าน ปล่อยขบวนทีมงานครูบัญชีวัยใส ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน (27 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 สตส.น่าน ให้การต้อนรับหัวหน้า ส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ"จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง" ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดน่าน พร้อมปล่อยขบวนทีมงานอาสาสมัครบัญชีวัยใสที่ชายแดน
สตส.พิษณุโลก ส่งคณะทีมงาน โครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูงลงพื้นที่ปฏิบัติงาน (27 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 นางอาภรณ์ ยอดธรรม ผอ.สตท. 6 และ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ หัวหน้า สตส.พิษณุโลก ให้การต้อนรับทีมงานตามโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง"ทีมเด็กดอย ลาดเรือ” จำนวน 10 คน
สตส.ขอนแก่น ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ร่วมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (27 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สตส.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมการทำงานทีมจูงมือน้องน้อยบนดอยสูงในพื้นที่ (27 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2555 นายอนุพงษ์ ใจดี หัวหน้า สตส.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สตส.นครศรีธรรมราช พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (27 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2555 สตส.นครศรีธรรมราช จัดการอบรม ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
กตส. ชวนเลือกซื้อสินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่นจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ในงาน"สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ทำบัญชี”29-30 มี.ค.นี้ (23 มี.ค. 2555)
กตส. จัดงาน"สัปดาห์สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ทำบัญชี” ชวนประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตร ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม นี้ ณ บริเวณโดยรอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซอยท่าน้ำเทเวศร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
สตส.เชียงใหม่ ส่งทีมงาน 3 ประสานสู่โครงการ "จูงมือน้องน้อยขึ้นดอยสูง”ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง (23 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 สตส.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับทีมงาน 3 ประสานสู่โครงการ"จูงมือน้องน้อยขึ้นดอยสูง” ก่อนขึ้นปฏิบัติงานจริง ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม 2555
สตท.9 จัดอบรม หลักสูตร การจัดทำงบการเงินสำหรับพนักงานบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (23 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ ผอ.สตท.9 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรม ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่จำนวน 70 สหกรณ์ รวม 70 คน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2555
สตส. ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ (23 มี.ค. 2555)
สตส.ตราด นำโดย นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าฯ ให้เกียรติเป็นประธาน
สตส. ขอนแก่น สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ (23 มี.ค. 2555)
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 สตส.ขอนแก่น เปิดคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยมี นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และเยี่ยมชมคลินิกบัญชี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]