หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รมว. กษ. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (10 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
สตส.มหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ สำหรับบุคลากรสู่การเป็นข้าราชการที่ดี (10 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2557 สตส.มหาสารคาม นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หน.สตส. พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคลากรสู่การเป็นข้าราชการที่ดี
สตส.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสหกรณ์และสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง (10 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 สตส.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสหกรณ์ พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6
สบก.ร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (10 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผอ.สำนักบริหารกลาง ร่วมด้วยเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมฟังธรรมเทศนา ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ จ.เลย (3 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย
กตส. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มพอเพียง แก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ (3 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมตรวจฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มพอเพียง แก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด (3 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน
สตท.9 ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้นฯ (3 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 สตท. 9 นำโดยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท.9 ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น ณ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดสงขลา
สตส.พิษณุโลก จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (3 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 สตส.พิษณุโลก นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หน.สตส.พิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเต้นบาสโลบ
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ จ.เลย (1 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย
สตส.นครพนม เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ จ.นครพนม (1 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.57 สตส.นครพนม นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สตส.นครพนม เฝ้าฯ รับเสด็จ
กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2557 (1 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2557 ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์
สตส.ทั่วประเทศ สอนแนะความรู้ด้านบัญชี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน (1 ก.ย. 2557)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ ให้บริการสอนแนะความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ -จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน
สตส.หนองบัวลำภู ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (29 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สตส.หนองบัวลำภู นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น ณ โรงเรียนบ้านวังหินซา จังหวัดหนองบัวลำภู
สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (27 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท. 5 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงาน
สตส.ลำพูน จัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเงินแก่เจ้าหน้าที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (27 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 1 และ 8 สิงหาคม 2557 สตส.ลำพูน นำโดย นางจีราภรณ์ เรืองฤาษี เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ในเรื่องการบริหารทางด้านการเงิน
สตส.อุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (26 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 สตส.อุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กษ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจากนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
สตส.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (26 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ฯลฯ จัดกิจกรรม"ดูแลต้นไม้ในชุมชน ฝึกทำขนมในสำนักงาน เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ”
สตส.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (26 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557 สตส.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.สุจริต คำพรหม หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ฉก.ร.7 เป็นวิทยากรให้ความรู้
กตส. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในองค์กร (8 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส. นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดกตส. และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีบูชาสักการะศาลสมเด็จพระปิยะมหาราช (ร.5)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]