หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (27 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.หนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการสอนแนะการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง บ้านสันป่าพลวง หมู่ที่ 10 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
สตส.อำนาจเจริญ จัด"โครงการโรงเรียนต้นแบบทำบัญชี” สอนนักเรียนสร้างวินัยในการออม (27 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2558 สตส.อำนาจเจริญ จัด "โครงการโรงเรียนต้นแบบทำบัญชี” เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการจดบันทึกรายรับ-จ่ายในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
กตส. จัดประชุมซักซ้อมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (27 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมโครงการฯ ณ ห้องประชุมฝึกอบรม 404 อาคาร 4 ชั้น 4
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ตรวจสุขภาพสหกรณ์ผ่านงบการเงิน” รุ่นที่ 5 (17 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ตรวจสุขภาพสหกรณ์ผ่านงบการเงิน” รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
รตส. มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติสำหรับข้าราชการในพื้นที่ สตท.10 (17 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สำหรับข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 (17 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท.6 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2558 ลงพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชนฐานเกษตรยางพารา จ.บุรีรัมย์ (17 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ลงพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา จังหวัดบุรีรัมย์
สตส.อุทัยธานี ออกบริการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (17 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี นายภูมิบุญญ์ แช่มช้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน
กตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยาน ร.2 จ. สมุทรสงคราม (11 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 กตส.นำโดย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจฯ พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานฯ และข้าราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สตท.4 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการภาคเกษตรดีเด่น ผู้ตรวจสอบกิจการนอกภาคเกษตรดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558 (11 ก.พ. 2558)
รตส. ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ จ.สระแก้ว (11 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.8 และ สตส.นครศรีธรรมราช (11 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 8 และสตส.นครศรีธรรมราช
สตท.6 สอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีออมทรัพย์ที่พัฒนา โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (10 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนแนะการใช้งานโปรแกรมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ด้าน IT ชั้น 2
สตส.อุทัยธานี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (5 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือนมกราคม
สตส.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนในชุมชนต้นแบบการทำบัญชี (5 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 สตส.สุราษฎร์ธานี นำโดย นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หน.สตส.สุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมต่อยอดจากโครงการชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน
สตท.3 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะฯ (5 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผอ.สตท.3 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะฯ ในโอกาสลงพื้นที่พบปะเกษตรกร
สตท.2 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2และการประชุมคณะทำงานประกวดบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 (5 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางสาววารุณี วุฒิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
สตส.นราธิวาส จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบครบวงจร (FAS) (5 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 27-30 มกราคม 2558 สตส.นราธิวาส จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบครบวงจร (FAS) แก่ผู้ดำเนินงานของสหกรณ์ และบุคลากรในสำนักงานฯ เพื่อพัฒนาความรู้ให้มีความพร้อมในการใช้งาน สามารถให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมฯ
สตส.กาญจนบุรี เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (3 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สตส.กาญจนบุรี เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี
สตท.2 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (3 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 สตท. 2 นำโดย นางสาววารุณี วุฒิสาร ผอ.สตท.2 พร้อมด้วยข้าราชการฯลฯ ในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]