หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 5/2557 (12 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท.5 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.5 ประจำเดือนเมษายน 2557 โดยมีบุคลากรในสังกัด จำนวน 70 คน เข้าร่วมประชุม
สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี "หลักสูตร กรีดยาง ทำยางแผ่นดิบและยางก้อนถ้วยคุณภาพดี" (12 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน "หลักสูตร กรีดยาง ทำยางแผ่นดิบและยางก้อนถ้วยคุณภาพดี" ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
สตส.พิษณุโลก จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/255 (12 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 สตส.พิษณุโลก นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
ผอ.สตท.4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส. ในพื้นที่ (12 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 นางรัตนา เหตุคุณ ผอ. สตท. 4 พร้อมด้วยนางนิตยา พลประจักษ์ ผชช.ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สตท. 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสตส.ในพื้นที่ จำนวน 7 จังหวัด
กตส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 (2 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 นางโสภา กฤตลักษณ์กุล ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมแสดง ความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 โดยมี นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
สตส.พะเยา ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (2 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ หน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตส.พัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันยางพาราแห่งชาติ (2 พ.ค. 2557)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.พัทลุง ร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติ ภายใต้ชื่องาน "ยางพาราไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก” โดยมี ดร.วิมล จันทร์โรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (2 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 สตส.อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ นำโดย นางระพีพร กลั่นเนียม ผอ.วิเคราะห์งบประมาณ พร้อมด้วย นางสาวจรัญศรี แก้วเกาะสะบ้า ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพฤติกรรมในการลงบัญชี เป็นประจำสม่ำเสมอ
สตส.ชัยภูมิ ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (2 พ.ค. 2557)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.ชัยภูมิ ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในโครงการ "ชุมชนไม้ผลยืนต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
กตส. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2557 กระทรวงเกษตรฯ (17 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีรดน้ำขอพร เนื่องใน วันสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.กษ. เป็นประธานในพิธี
สตส.สมุทรสาคร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการสอนบัญชี ให้แก่ครู กศน. ในโครงการ”ครูบัญชีต้นแบบ” (17 เม.ย. 2557)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.สมุทรสาคร ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการสอนบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ครู กศน. ในโครงการ ”ครูบัญชีต้นแบบ”
สตส.มหาสารคาม จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม 2557 (17 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 สตส.มหาสารคาม นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หน.สตส. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมสำนักงาน ประจำ เดือนมีนาคม 2557
สตส.พะเยา ร่วมจัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ (17 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 สตส.พะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดอบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาศักยภาพ การผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์
ทีมงาน IT สตท.8 ให้บริการ Upgrade โปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 แก่สหกรณ์ในพื้นที่ (17 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 ทีมงานฝ่าย IT Mobile สตท.8 และ IT Provider สตส.ในพื้นที่ ร่วมให้บริการ Upgrade โปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 แก่สหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
อตส.นำปลูกต้นไม้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น (9 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมฯ ร่วมปลูกต้นมะยมแดง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น ณ บริเวณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กตส.จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2557 (9 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2557 โดยมี นายเชิญ บำรุงวงศ์ อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้แทนกล่าวให้พรแก่ข้าราชการ ฯลฯ ที่เข้าร่วมในพิธี
กตส. ร่วมพิธีเปิดร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (4 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 นายธรรมรัตน์ หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด สาขา 2 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สตส.พะเยา ร่วมจัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา (4 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 สตส.พะเยา ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ณ วัดท่ากลอง จังหวัดพะเยา
สตท.5 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง (4 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 27 มี.ค.57 สตท.5 นำโดย นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นว.ตบ.เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมสัมมนา"รักษ์ป่าน่าน” (1 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน” โดยมีนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กราบบังคมทูลรายงาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]