หน้าหลัก >> ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สตส.ชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ ณ สำนักงานชลประทานที่ 12 (7 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
สหกรณ์การเกษตรเข้าแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (6 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ รองประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด ฯลฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บึงกาฬ จำกัด (30 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สตส.บึงกาฬ นำโดย นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หน.สตส.บึงกาฬ พร้อมด้วยนางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บึงกาฬ จำกัด
สตส.ขอนแก่น ร่วมติดตามการจัดทำบัญชีพร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของเกษตรกร อ.แวงใหญ่ (30 ส.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดอุทัยธานี (30 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นางสมควร วิบูลย์เชื้อ ผอ.สตท. 1 พร้อมด้วยนางสาวนิภา แจงทนงค์ หน.สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สตส.นครพนม จัดประชุมสำนักงานฯ วางแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (30 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง หน.สตส.นครพนม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดจัดประชุมสำนักงานฯ วางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
รตส. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 12 (3 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 นางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 12 หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำองค์กร"
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 8/2559 (3 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สตส. เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงใหม่
สตท.2 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer” (3 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 สตท. 2 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer” ณ โรงแรม เอ-วัน รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
สตส.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (3 ส.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สตส.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา กรุงเทพมหานคร (7 ก.ค. 2559)
สตส.ชัยภูมิ เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (7 ก.ค. 2559)
สตท.6 ร่วมดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอก สกก.คณฑีพัฒนา จำกัด จ.กำแพงเพชร (7 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท. 6 นำโดย น.ส.ชุติมา เมืองช้าง หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสตส.กำแพงเพชร ลงพื้นที่สหกรณ์
สตส.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด (7 ก.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หน.สตส.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
รตส. ร่วมนำเสนอนโยบายกรมฯ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของส่วนราชการ (15 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมนำเสนอนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ (15 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางสาวจินดา เสถียรุจิกานนท์ หน.สตส.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ
สตส.อุดรธานี เข้าสอบทานหนี้สมาขิกสหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด (15 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สตส.อุดรธานี นำโดย น.ส.อรุณากร บุตตาสี นว.ตบ.ชำนาญการ เข้าทำการสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์
สตส.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามและสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (15 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางอมรรัตน์ โคกขุนทด นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี พ.ศ. 2559 และประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 พ.ค. 2559)
สตท.6 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (27 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 นำโดย นางสาวกัณณิกา จิตรชุ่ม ผอ.สตท. 6 ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]