หน้าหลัก >> ข่าว ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 2

ข่าว ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 2
ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2565 (2 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน (18 พ.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์งานวันคืนสู่เหย้า "AGGIE DAY'63" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (8 ม.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 494 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์บทเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" (9 ส.ค. 2562)
การสรรหาบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 (23 ก.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 465 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 (24 มิ.ย. 2562)
เชิญชวนเกษตรกรออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร (10 มิ.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 378 ครั้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนเกษตรกรดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น "ฟาร์ม D" (26 เม.ย. 2562)
สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย EP.2 เพราะอาเซียนเป็นของเยาวชน (21 ก.พ. 2562)
สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย EP.1 ประธานอาเซียน (18 ก.พ. 2562)
แบบฟอร์มการบันทึกบัญชี โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย (15 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 310 ครั้ง
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดลำปาง (8 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี (20 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 378 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 (26 พ.ค. 2560)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอันดามัน (25 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
การให้ความช่วยเหลือกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (15 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 368 ครั้ง
ร่วมรณรงค์งดการเผาป่า แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (24 มี.ค. 2560)
การลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง (24 มี.ค. 2560)
ขอความร่วมมืองดการเผาป่า (1 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 1435 ครั้ง
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (15 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 256 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]