ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (03/04/2567)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (20/09/2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นจ้างเหมาบริการ (13/09/2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับจ้างเหมาบริการ (01/09/2566)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (03/02/2566)
อ่านทั้งหมด...     

รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (29/11/2560)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ
อตส.เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 (29/11/2560)
รตส. ร่วมประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (29/11/2560)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
รตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างมืออาชีพ (29/11/2560)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดจันทบุรี (27/11/2560)
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ
อ่านทั้งหมด...     

คำขวัญจังหวัดลำปาง
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลำปาง
รูปไก่ขาวอยู่ในมณฑปพระธาตุลำปางหลวง
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกธรรมรักษา
ประวัติความเป็นมาของจังหวัด
จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่มีอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า 1,300 ปี มีชื่อเรียกขานกันหลายชื่อ ซึ่งปรากฏหลักฐานตามตำนานต่าง ๆ รวม 11 ชื่อ ได้แก่ กุกกุฏนคร ลัมภกับปะนคร ศรีนครชัย นครเวียงคอกวัว เวียงดิน เขลางค์นคร นครลำปางคำเขลางค์ อาลัมภางค์ เมืองลคร และเมืองนครลำปาง จากการที่เรียกขานกันว่า “ กุกกุฏนคร ” แปลว่าเมืองไก่ ดังนั้น ตราประจำจังหวัดลำปาง คือ "ไก่ขาว"
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์