หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

แจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 3 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]