หน้าหลัก >> ข่าว ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 2

ข่าว ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 2
เอกสารบรรยายการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) โดย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ประสาท สุขเกษตร (21 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 3184 ครั้ง
สรุปข้อหารือและคำวินิจฉัย (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (14 มิ.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2]
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]