หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2566 (23 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2566 (22 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด (21 มี.ค. 2566)
เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด (21 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด (20 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับรองงบการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด (20 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมพิจารณาการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 (17 มี.ค. 2566)
ร่วมประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 (16 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ (15 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ปัญหาแม่น้ำจาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (15 มี.ค. 2566)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่วมขับเคลื่อน เชื่อมเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งโปร่งใสในสหกรณ์” (13 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 (13 มี.ค. 2566)
กตส.จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี (12 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี (12 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจามเทวี จำกัด (11 มี.ค. 2566)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด (11 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง มอบสื่อการเรียนรู้ต้นทุนอาชีพและโอ่งพอเพียงให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (9 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566" (9 มี.ค. 2566)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด (28 ก.พ. 2566)
สตส.ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปางของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ก.พ. 2566)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]