หน้าหลัก >> ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น สตส.ลำปาง >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น สตส.ลำปาง >>

จัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและสินเชื่อ (30 พ.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว จำกัด (29 พ.ค. 2567)
ร่วมประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 (29 พ.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2567 (29 พ.ค. 2567)
ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (28 พ.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด (28 พ.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2567 (28 พ.ค. 2567)
ลงพื้นที่ยืนยันยอดโดยตรงกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด (27 พ.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด (27 พ.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลำปาง จำกัด (24 พ.ค. 2567)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (24 พ.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด (23 พ.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด (21 พ.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา จำกัด (19 พ.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จำกัด (19 พ.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด (18 พ.ค. 2567)
รตส.รพีพร กลั่นเนียม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (17 พ.ค. 2567)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง รับมอบนโยบายโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเกษตรให้กับจังหวัดลำปาง และร่วมลงพื้นที่ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง (17 พ.ค. 2567)
ร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 (16 พ.ค. 2567)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด (14 พ.ค. 2567)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]