หน้าหลัก >> ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ >>
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ >> ข่าว/บทความทั้งหมด

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ >>

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (20 ก.ย. 2566)
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นจ้างเหมาบริการ (13 ก.ย. 2566)
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับจ้างเหมาบริการ (1 ก.ย. 2566)
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง (3 ก.พ. 2566)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (2 ก.พ. 2566)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (31 ม.ค. 2566)
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ครั้งที่ 1 (25 ม.ค. 2566)
ดาวน์โหลด 394 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (17 ม.ค. 2566)
ดาวน์โหลด 480 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (18 ส.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 381 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (23 ก.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 485 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 (9 ก.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 242 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (30 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 1749 ครั้ง
โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (26 เม.ย. 2562)
มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ พ.ศ.2562 (26 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (10 ม.ค. 2562)
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (20 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 375 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (5 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 507 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]