สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำตำบลชมพู

วันที่ 15 มี.ค. 2556

                          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
      ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกโครงการพัฒนาระบบบริหาร
      จัดการน้ำตำบลชมพู ณ ศาลาประชาคมบ้านศาลาดอน อ.เมือง จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 675 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]