สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ ACL และการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS)

วันที่ 25 มี.ค. 2556

                        เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     นำโดย นางสาวนันทนา  น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้การใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ
     ACL และการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (CATS) แก่ข้าราชการ
     และพนักงานราชการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
     บุคลากรของสำนักงานฯ ให้มีความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
     ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีต่อไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร
     จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 660 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]