สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง"

วันที่ 21 มี.ค. 2556

                          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     ร่วมเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง"
     ณ บริเวณวัดทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
                          กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการทางบัญชีให้ความรู้แก่เกษตรกร
     เยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับบริการด้านการจัดทำบัญชีรับจ่าย- ในครัวเรือน
     บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 617 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]