สตส.ลำปาง ร่วมบูรณาการจัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

วันที่ 14 มี.ค. 2556

                           เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
        นำโดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมบูรณาการ
        จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ  ให้ผู้เข้าร่วม
        โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และร่วมบูรณาการ
        กับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ เพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายใน
        ให้กับวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่ทะ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 800 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]