สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้ารับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นขนาดใหญ่ ประจำปี 2555

วันที่ 12 มี.ค. 2556

                    เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      นำโดย  นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      ได้เข้ารับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นขนาดใหญ่
      ประจำปี 2555 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 61 ปี โดยมี
      อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  นายวิจักร อากัปกริยา  เป็นประธานในพิธี
      ณ ลานเอนกประสงค์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
                   ในโอกาสนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ
      แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พนักงานราชการดีเด่น และลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2555
      เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาศักยภาพ
      การทำงานให้ดียิ่งขึ้น
จำนวนคนอ่าน 687 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]