สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และชมรมสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในงาน "กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556"

วันที่ 26 ก.พ. 2556

                      เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และชมรมสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม
      สานสัมพันธ์ในงาน "กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556" 
      มี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน โดยมี
      คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ
      สหกรณ์ และข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนมากกว่า 500 คน เข้าทำ
      กิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกัน ณ โรงยิมเนเซียม1 สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว
      อ.เมือง จ.ลำปาง
                     กิจกรรมงาน "กีฬาสัมพันธ์วันสหกรณ์" เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางหน่วยงาน
      สหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
      ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" และเพื่อ
      เป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรของสหกรณ์ กับ บุคลากร
      เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาขบวนการ
      สหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงตลอดไป
จำนวนคนอ่าน 1454 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]