สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555

วันที่ 24 ก.พ. 2556

                            เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาววรรณา โชติโยธิน
         ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และ นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
         หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ
         และลูกจ้าง ให้การต้อนรับ นางสาววัชรี เรืองจิระขจร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
         พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประธานคณะทำงาน พร้อมคณะทำงาน
         คัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2555 รอบที่สอง เพื่อติดตาม
         และประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการนำไปเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกสำนักงาน
         ตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่นขนาดใหญ่ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 733 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]