สตส.ลำปาง ร่วมเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง”

วันที่ 14 ก.พ. 2556

                            เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      นำโดย นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการ
      "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลำปาง"  ณ บริเวณ
      วัดป่าตันหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
                            กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการทางบัญชีให้ความรู้แก่เกษตรกร
      เยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับบริการด้านการจัดทำบัญชีรับจ่าย- ในครัวเรือน
      บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
      ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน
จำนวนคนอ่าน 883 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]