สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

วันที่ 30 ม.ค. 2556

                         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556  ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
        สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและปุ๋ยน้ำหมัก
        ชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะสนองนโยบายของรัฐบาล ในการลด
        มลพิษหมอกควันจากการเผาใบไม้แห้ง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 1015 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]