สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และการทำกล้วยบวชชี ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

วันที่ 30 ม.ค. 2556

                            เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
           นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
           ได้สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และการทำกล้วยบวชชี ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
           เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปลดรายจ่ายและสร้างอาชีพเสริมในครัวเรือน และเป็นการ
           น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
           ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 1172 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]